Informasjon

Hva er årsakene til beinskjørhet?

Temaside om Korona

Hvorfor oppstår beinskjørhet?

Det kan være mange årsaker til tilstanden. Vi skiller vanligvis mellom beinskjørhet uten tilgrunnliggende sykdom (primær osteoporose) og beinskjørhet med tilgrunnliggende sykdom (sekundær osteoporose).

Primær osteoporose

Dette er den vanligste varianten, og den skyldes normale prosesser i kroppen. Ofte skiller man mellom type 1 og type 2 primær osteoporose.

Type 1 kalles også postmenopausal beinskjørhet. Dette er den vanligste varianten hos kvinner mellom 60 og 80 år som får brudd i ryggvirvlene eller håndleddene. Den skyldes den kraftige reduksjonen i produksjon av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen som skjer i overgangsalderen. Østrogen stimulerer nydannelse av bein, og når produksjonen av hormonet faller, øker beintapet betydelig de første årene. Resultatet blir rask svekkelse av skjelettet, og beinskjørhet oppstår hos enkelte.

Menn har som regel kraftigere beinbygning enn kvinner, og derfor større "reservekapasitet" når de blir eldre. I tillegg opprettholdes produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron inntil høy alder. Menn er dermed mer beskyttet mot beinskjørhet enn kvinner, og det er sjelden at menn rammes før 70-80 års alderen. Denne varianten kalles type 2 osteoporose og skyldes det aldersbetingede tapet av beinmasse. Type 2 rammer begge kjønn, og arter seg gjerne med lårhalsbrudd hos 70-90 åringer.

En sjelden variant av primær osteoporose kalles idiopatisk betinget osteoporose. Denne formen kan ramme personer av begge kjønn i relativt ung alder, og man kjenner ikke årsaken til hvorfor den oppstår.

Sekundær osteoporose

Sekundær osteoporose skyldes underliggende sykdommer eller bruk av medikamenter som får nedbrytningen av bein til å gå raskere enn nydanningen.

Det er særlig sykdommer som påvirker balansen av kjønnshormoner og hormoner fra skjoldkjertelen og binyrene som kan gi beinskjørhet. Eksempler på slike sykdommer er tyreotoksikose (hypertyreose), hyperparatyreoidisme, Cushings sykdom og nedsatt funksjon i kjønnskjertlene (eggstokker og testikler).

Tilstander som påvirker balansen av mineraler (særlig av kalsium) og vitamin D, kan også gi osteoporose. Eksempler er mage- og tarmsykdommer som gir redusert opptak av næringsstoffer (malabsorpsjon, f.eks cøliaki, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og leversykdom. Nyresvikt, revmatiske sykdommer (for eksempel leddgikt og Bekhterevs sykdom), beinmargssykdommer og spiseforstyrrelser i ungdommen er andre eksempler.

Flere legemidler kan gi beinskjørhet. Langvarig bruk av kortikosteroid-tabletter er en vanlig årsak. Slik behandling gis blant annet mot revmatiske sykdommer, andre betennelsestilstander og ved kreft. Også tilførsel av tyreoideahormon (tyroksin) i store doser kan gi beinskjørhet. Det samme gjelder enkelte legemidler som brukes mot epilepsi (antiepileptika), noen cellegiftmidler (cytostatika) og langvarig bruk av heparin.

Forrige side Neste side