Informasjon

Medikamentell behandling av beinskjørhet

Behandling av beinskjørhet med medisiner er ofte aktuelt. Det kan være behandling mot beinskjørhet, eller behandling for å forebygge beinskjørhet.

Beinskjørhet er betydelig hyppigere blant kvinner enn menn. Behandling av beinskjørhet (osteoporose) er aktuelt i ulike situasjoner. Det kan være som forebyggende behandling hos kvinner med spesielt høy risiko, eller forebyggende i forbindelse med behandling med kortisontabletter. Eller det kan være for å forsinke utviklingen hos dem som har fått påvist tilstanden, eller for å lindre plager.

Utredning og diagnostikk av beinskjørhet (osteoporose) gjøres med beintetthetsmåling. Funnene er avgjørende for om det skal startes medikamentell behandling.

Generelt er egenbehandlingen av stor betydning (se pasientinformasjon Beinskjørhet, hva kan du gjøre selv?). Fysisk aktivitet, sunne kostholdsvaner, røykeslutt og fallforebyggende tiltak er viktig, både for å forebygge beinskjørhet, forsinke utviklingen av tilstanden og for å forebygge brudd.

Behandling med legemidler blir ofte aktuelt. Det finnes mange typer, og opplegget må tilpasses den enkelte pasient. Ved beinskjørhet som skyldes en underliggende sykdom, eller bivirkning som følge av langvarig bruk av medisiner, som f. eks. kortison (sekundær osteoporose), må den underliggende sykdommen behandles parallelt med behandlingen av beinskjørheten. I mange tilfeller kan det være nødvendig med behandling hos spesialist.

Grunnleggende behandling til alle

Personer som har beinskjørhet, eller har høy risiko for å få tilstanden, anbefales å ta tilskudd av kalsium og vitamin D. Kalsium er en av de viktigste byggesteinene i skjelettet, og for lavt inntak kan bryte ned beinvevet og gi beinskjørhet. Det totale kalsiuminntaket bør være på ca. 1000 mg (1 gram) per døgn. Dette kan dekkes gjennom kostholdet, eventuelt som tilskudd i form av kalsiumtabletter (selges reseptfritt). En liter melk inneholder noe over 1 gram kalsium, og 100 gram gulost inneholder 0,8 gram kalsium.

Tilstrekkelig vitamin D er avgjørende for å kunne nyttiggjøre seg det kalsiumet som tilføres. Behovet er 400-800 IE (internasjonale enheter) per døgn, og det er vist at bruddrisiko reduseres ved tilførsel av 800 IE. Dette tilsvarer to barneskjeer (10 ml) med tran. Fet fisk er også en viktig vitamin D-kilde. Dessuten danner kroppen D-vitamin når vi er i solen. Dersom en ikke får i seg tilstrekkelig i kosten (eller i solen), kan man bruke legemidler som innholder både vitamin D og kalsium (Calcigran® og Calcigran Forte®). Kalsiumpreparater uten vitamin D selges reseptfritt på apotek. 

Det anbefales ikke å bruke kalsium tabletter for å forebygge beinskjørhet hos personer som ikke har beinskjørhet, eller som ikke har spesielt høy risiko for å få beinskjørhet.

Neste side