Informasjon

Medikamentell behandling av beinskjørhet

Behandling av beinskjørhet med medisiner er ofte aktuelt. Det kan være behandling og medisiner til kvinner som har beinskjørhet, til kvinner med spesielt høy risiko for beinskjørhet, til eldre menn med beinskjørhet og som forebyggende behandling.

Beinskjørhet er betydelig hyppigere blant kvinner enn menn. Behandling av beinskjørhet (osteoporose) er aktuelt i ulike situasjoner. Det kan være som forebyggende behandling hos kvinner med spesielt høy risiko, eller forebyggende i forbindelse med behandling med kortisontabletter. Eller det kan være for å forsinke utviklingen hos dem som har fått påvist tilstanden, eller for å lindre plager.

Utredning og diagnostikk av beinskjørhet (osteoporose) gjøres med beintetthetsmåling. Funnene er avgjørende for om det skal startes medikamentell behandling.

Generelt er egenbehandlingen av stor betydning (se pasientinformasjon Beinskjørhet, hva kan du gjøre selv?). Fysisk aktivitet, sunne kostholdsvaner, røykeslutt og fallforebyggende tiltak er viktig, både for å forebygge beinskjørhet, forsinke utviklingen av tilstanden og for å forebygge komplikasjoner.

Behandling med legemidler blir ofte aktuelt. Det finnes mange typer, og opplegget må tilpasses den enkelte pasient. Ved beinskjørhet som skyldes en underliggende sykdom, eller bivirkning som følge av langvarig bruk av kortison (sekundær osteoporose), må den underliggende sykdommen behandles parallelt med behandlingen av beinskjørheten. I mange tilfeller kan det være nødvendig med behandling hos spesialist.

Grunnleggende behandling til alle

Personer som har beinskjørhet, eller har høy risiko for å få tilstanden, anbefales å ta tilskudd av kalsium og vitamin D. Kalsium (kalk) er en av de viktigste byggesteinene i skjelettet, og for lavt inntak kan bryte ned beinvevet og gi beinskjørhet. Det totale kalsiuminntaket bør være på 1-1,5 gram per døgn. Dette kan dekkes gjennom kostholdet, eventuelt som tilskudd i form av kalsium tabletter (selges reseptfritt). En liter melk inneholder noe over 1 gram kalsium og 100 gram gulost inneholder 0,8 gram kalsium.

Tilstrekkelig vitamin D er avgjørende for å kunne nyttiggjøre seg det kalsiumet som tilføres. Behovet er 400-800 IE (internasjonale enheter) per døgn, og det er vist at bruddrisiko reduseres ved tilførsel av 800 IE. Dette tilsvarer to barneskjeer (10 ml) med tran. Fet fisk er også en viktig vitamin D-kilde. Dessuten danner kroppen D-vitamin når vi er i solen. Dersom en ikke får i seg tilstrekkelig i kosten (eller i solen), kan man bruke legemidler som innholder både vitamin D og kalsium (Calcigran® og Calcigran Forte®). Kalsiumpreparater uten vitamin D selges reseptfritt på apotek. 

Det anbefales ikke å bruke kalsium tabletter for å forebygge beinskjørhet hos personer som ikke har beinskjørhet, eller som ikke har spesielt høy risiko for å få beinskjørhet.

Når skal du bruke legemidler?

Legemidler kan motvirke beinskjørhet på to måter. Enten ved å redusere beinnedbrytningen eller ved å øke beinoppbygningen. De fleste medisinene som brukes i dag, virker ved å redusere beinnedbrytningen.

Alle som behandles mot beinskjørhet, må sikres tilstrekkelig inntak av kalsium og vitamin D som basisbehandling. I tillegg er det aktuelt å bruke spesifikke beinskjørhetsmedisiner der førstevalget er såkalte bisfosfonater.

Bisfosfonater

Disse medisinene reduserer den naturlig forekommende beinnedbrytningen og fører til økt beintetthet og redusert bruddrisiko i ryggvirvler og lårhals.

Det finnes flere ulike typer bisfosfonater, men det er ikke påvist vesentlige forskjeller mellom dem når det gjelder effekt. De mest brukte (alendronat, risedronat) tas som tabletter en gang hver uke. Det finnes også to bisfosfonater som gis i sprøyteform: Denosumab gis en gang hver 6. måned subkutant (like under huden), mens zolendronsyre gis direkte i blodet en gang årlig. Disse har langvarig effekt. Den store fordelen med sprøyter er at man ikke risikerer å glemme medisinene.

Anbefalt behandlingsvarighet med bisfosfonater er tre til fem år.

Opptaket av bisfosfonatene fra tarm er svært lav, mindre enn en prosent, og hvis midlene tas sammen med mat eller annen drikke enn vann, kan opptaket bli tilnærmet null. Tablettene må derfor tas utenom måltid og svelges ned med vann. De bør tas om morgenen minst en halvtime før maten. Du må sitte eller stå oppreist når du svelger tabletten, og forbli i oppreist posisjon minst en halv time for å unngå at tabletten blir liggende i spiserøret og skader slimhinnen.

Menn har sjeldnere beinskjørhet, men de behandles idag på samme måte som kvinner. Det vil si med kalsium og D-vitamin, eventuelt kombinert med bisfosfonat.

Hormonbehandling?

Dette var tidligere den anbefalte behandlingen for mange kvinner, men det anbefales ikke lenger. Forskning har vist at langtidsbehandling med slike hormoner øker risikoen for hjertekarsykdom, blodproppsykdom, galleveissykdom og brystkreft.

Dersom overgangsalderen kommer for tidlig, er det vanlig å anbefale hormonbehandling fram til det tidspunktet hvor det er normalt å komme i overgangsalder. Dersom kvinner har uttalte plager med overgangsalder, og ønsker østrogenbehandling, ser det ut til at kortvarig behandling (få år) som startes like etter overgangsalderen, kan være forsvarlig. Men dette gjelder ikke dersom kvinnen har økt risiko for hjerte- og karsykdommer, blodpropp eller brystkreft.

Et alternativ til østrogen-preparater er det østrogenlignende stoffet raloxifen (Evista®). Preparatet brukes ikke rutinemessig i behandlingen av osteoporose, men det kan være aktuelt i kortere perioder hos personer som ikke tåler bisfosfonater eller østrogen.

Yngre kvinner med langvarig stans i menstruasjonen, eventuelt kombinert med underernæring, kan ha økt risiko for å utvikle beinskjørhet. I slike tilfeller vil vanlige p-piller sannsynligvis motvirke beintap.

Vil du vite mer?

Illustrasjoner