Informasjon, tilstand

Beinskjørhet, osteoporose

Temaside om Korona

Prognosen ved beinskjørhet

Det skjer et jevnt tap av beinmasse fra 40-årsalderen. Tapet av beinmasse aksellererer etter overgangsalderen hos kvinner. Ulike disponerende faktorer vil kunne øke beintapet.

Komplikasjoner til beinskjørhet er beinbrudd som i hovedsak er lokalisert til ryggraden, underarmen og lårhalsen. Mange av ryggbruddene kan være smertefrie. Andre opplever ryggsmerter eller ryggstivhet, men plagene behøver ikke være mer uttalt enn det mange har opplevd tidligere i livet.

Ved beinskjørhet er det økt risiko for nye brudd, for kroniske smerter, funksjonstap og redusert livskvalitet.

Dersom du gjennomfører god egenbehandling og følger legens anbefalinger for eventuell medikamentell behandling, reduserer du risikoen for brudd og plager vesentlig.

Forrige side Neste side