Informasjon

Beintetthetsmålinger

Beintetthet er et mål på graden av beinskjørhet. Beintetthetsmåling måler tettheten av beinmineraler i skjelettet.

Hva er beintetthet?

Beintetthet er et mål på graden av beinskjørhet. Beintetthetsmåling måler tettheten av beinmineraler i skjelettet. Ulike røntgenteknikker brukes i målingen. Hovedmetoden kalles DXA (dual-energy x-ray absorptiometry).

Skjelettet vårt gjennomgår endringer etter som årene går. Når vi blir eldre, vil beinet inneholde mindre kalk (kalsium), det blir sprøere og det vil lettere kunne knekke eller synke sammen. Det har da oppstått beinskjørhet (osteoporose). Kvinner er langt hyppigere utsatt for å få beinskjørhet enn menn.

Hvordan foregår beintetthetsmålinger?

Med DXA-metoden gjøres det røntgen av hofte og korsrygg. Man tar bilder av et bestemt areal av beinet, og bestemmer total kalsiummengde innenfor dette arealet.

Du må ligge i ro under undersøkelsen, som kan ta opptil 20 minutter. Ved hjelp av røntgenstrålene kan man beregne mineralinnholdet i en arealenhet (g/cm2) i hoftebeinet og i ryggvirvlene. Forskning har vist at denne metoden gir mer pålitelige resultater enn andre metoder, den utsetter deg for lite røntgenstråling, er uten ubehag og er forholdsvis rimelig å utføre.

Det finnes andre målemetoder der man bruker CT, MR eller ultralyd. Men DXA er den foretrukne metoden.

Hva er unormale beintetthetsverdier?

For å kunne avgjøre om beintetthetsmålingene dine er normale eller ikke, sammenlignes din beintetthet med den beintettheten som unge, friske personer av samme kjønn har. Beintettheten er nemlig på sitt høyeste i ung alder (25 år). Hvis dine beintetthetsverdier er klart lavere enn disse verdiene, forteller målingen at du har beinskjørhet. Undersøkeren bruker tall fra en tabell til å vurdere dette. Selv om undersøkelsen skulle vise at du har beinskjørhet, behøver ikke det bety at du får plager av det. Risikoen for å få beinbrudd som følge av beinskjørhet, varierer nemlig mye fra person til person.

Når gjør man beintetthetsmålinger?

Det anbefales ikke å gjøre rutinemessige beintetthetsmålinger fordi det er stor usikkerhet om nytten av de målingene man får. Undersøkelsen bør bare brukes dersom resultatet kan få konsekvenser for behandling eller forebyggende tiltak.

Det anbefales å gjøre beintetthetsmåling ved såkalt lavenergibrudd hos personer over 50 år. Lavenergibrudd er brudd som oppstår etter forholdsvis lette trykk eller støt. Også personer som har høy risiko for å få osteoporose pga andre sykdommer eller bruk av spesielle medikamenter, bør få utført beintetthetsmåling regelmessig. Det samme gjelder kvinner som har to eller flere av følgende risikofaktorer:

  • Overgangsalder før fylte 45 år.
  • Kroppsmasseindeks, KMI, under 22.
  • Og/eller betydelig vekttap, røyker, tendens til å falle lett, eller har en mor med lårhalsbrudd.
  • I tillegg anbefales DXA hos personer som behandles med kortison-preparater (glukokortikoider) i mer enn 3 mnd.

Regelmessige beintetthetsmålinger gjøres dessuten av pasienter som behandles for beinskjørhet for å vurdere virkningen av behandlingen.

Pasientforberedelser

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser fra din side. Ha på deg klær med minst mulig metall. Det er ingen ubehag knyttet til målingen, og strålingsbelastningen er lav.

Vil du vite mer?