Informasjon

Forebygging av fall

Forebygging av fall kan være både praktiske tiltak som god belysning og sklisikring, og det kan være fallbeskyttelse, styrketrening og vurdering av medisinbruk.

Fall er vanlig

Omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode per år, og av dem som faller, er halvparten utsatt for gjentatte fall. Kvinner faller oftere enn menn. I cirka fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, oftest i håndledd, hofte eller i ryggen.

Selv om bare ca. 10 prosent av alle fall fører til alvorlige skader, representerer disse omtrent 20-30 prosent av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser.

Unngå fall!

Fall hos eldre personer fører ofte til beinbrudd. Dersom en eldre person har fått påvist benskjørhet, eller tidligere har hatt brudd i arm, hofte eller rygg, er det av særlig stor betydning å legge forholdene best mulig til rette for å unngå nye fall.

Tips for å unngå fall

 • Sjekk synet og korriger nedsatt syn
  • Dårlig syn forstyrrer blant annet balansen
 • Sørg for god belysning
 • Vurder medisinbruken
  • Spesielt beroligende medisiner, sovemedisiner og andre nervemedisiner kan ofte føre til svimmelhet, ustøhet og fallproblemer
  • Også blodtrykks- og hjertemedisiner kan medføre svimmelhet og falltendens
 • Unngå løse tepper og matter
  • Eventuelt sklisikring av tepper
 • Fjern dørterskler eller andre terskler i eller mellom rom
 • Telefonen må stå lett tilgjengelig
 • Kjøkkenredskap innen rekkevidde
 • Skliforebygging på badet
 • Sklisikrede sittemuligheter i bad/dusj
 • Håndtak for ekstra støtte på bad og toalett
 • Vurder muligheter for å heve toalettsete, seng eller stoler
 • Bruk stokk, gåstol eller lignende hjelpemidler
 • Legg spaserturene i dagslys eller i god gatebelysning
 • Bruk brodder under skoene om vinteren

Om ulykken er ute, sørg for at telefonen står lett tilgjengelig og/eller at vedkommende har trygghetsalarm på seg.

Fallbeskyttelse

For personer med påvist beinskjørhet og stor risiko for fall og brudd, kan det være aktuelt med beskyttende polstring av hoftene. Det er vist at bruk av hoftebeskyttere, som holdes på plass av trusen, beskytter noe mot brudd dersom en skulle falle. En kan ved bruk av hoftebeskyttere redusere risiko for hoftebrudd (lårhalsbrudd) med så mye som 35-50 prosent. Hoftebeskyttere kan fås på blå resept for dem som trenger det.

Forskning viser at daglig inntak av D-vitamin i doser på 700 til 1000 IE + kalsium bidrar til å forebygge fall hos eldre som har vitamin D-mangel. Hos disse styrker vitamin D faktisk muskulaturen og bidrar til bedre balanse. Derimot viser forskning at vitamin D ikke forebygger fall hos personer med normale verdier av vitamin D.

Bisfosfonater er en type medisin som brukes i behandlingen av benskjørhet. Det er vist at bisfosfonater er effektive mot benskjørhet og for å forebygge brudd.

Fysisk aktivitet og trening er det beste forebyggende tiltaket mot fall. Dersom du trener styrke, hjelper det til å bremse det aldersbestemte tapet av muskelmasse og styrke. Styrketrening er også positivt for skjelettet, og det kan redusere risikoen for beinskjørhet. Inkluderer du bevegelighetstrening og balansetrening i programmet, får du også en bedre holdning. Dette gir redusert risiko for å falle, økt fleksibilitet og økt bevegelsesradius.

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen: Styrketrening for eldre

Vil du vite mer?