Informasjon

Addison krise

Akutt mangel på binyrebarkhormoner kan utløse en livstruende tilstand, en såkalt Addison krise. Tilstanden kan skyldes en primær svikt i binyrebarken, eller den kan oppstå hos pasienter som brått har stanset en langvarig behandling med kortison.

Hva er Addison krise?

Dette er et fenomen som kan oppstå ved binyrebarksvikt og skyldes en akutt mangel på hormonene mineralkortikoider og glukokortikoider som produseres i binyrebarken. Les mer om tilstandene binyrebarksvikt og primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom).

Addison krise er en sjelden tilstand, men blant pasienter med binyrebarksvikt er dette ingen uvanlig komplikasjon. Det er en livstruende tilstand som oppstår på grunn av for lite binyrebarkhormoner i kroppen, og tilstanden krever øyeblikkelig behandling.

Neste side