Informasjon

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Årsak

Kortisol er kroppens "stresshormon". Dette er et hormon kroppen må ha tilgang til for å kunne fungere. Det kan være flere årsaker til at kroppen ikke klarer å produsere tilstrekkelig av dette hormonet.

Binyre

Sekundær binyrebarksvikt. Det vanligste er at pasienten over lengre tid (over 3 uker) har blitt behandlet med kortison, og at dosene har vært så høye og langvarige at kroppen ikke lenger behøver å produsere dette hormonet selv. Som regel vil kroppens egenproduksjon komme tilbake etter slik behandling, men dette kan ta litt tid. Dersom behandlingen med kortison plutselig stanses, vil ikke binyrene klare å starte opp produksjonen igjen raskt nok, og det oppstår en akutt mangel på dette livsviktige hormonet.

Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom). En litt annen variant kan inntreffe hos pasienter med kronisk primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom). Så lenge diagnosen ikke er stilt, vil pasienten være i underskudd på binyrebarkhormoner. Mangelen på kortisol vil utvikle seg gradvis, men en dag vil produksjonen bli for liten. 

For lav dosering av dette hormonet kan også være et problem, særlig i stressituasjoner hvor kortisolbehovet øker (se artikkel om dosejustering ved Addisons sykdom). Feber, akutte alvorlige sykdommer, operasjoner, eventuelt harde/langvarige fysiske påkjenninger er eksempel på slikt stress. Psykisk stress påvirker også kortisolbehovet.

Forrige side Neste side