Informasjon

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Akutt mangel på binyrebarkhormoner kan utløse en livstruende tilstand, en såkalt Addisonkrise. Tilstanden kan skyldes en primær svikt i binyrebarken, eller den kan oppstå hos pasienter som brått har stanset en langvarig behandling med kortison.

Når kan en Addisonkrise oppstå?

Pasienter med binyrebarksvikt/Addisons sykdom hvor diagnosen ikke er stilt - man vet ikke at pasienten lider av en binyrebarksvikt - kan utvikle en Addisonkrise.

En vanlig årsak til Addisonkrise er at pasienter som får behandling for en binyrebarksvikt, ikke øker kortisondosen tilstrekkelig i forbindelse med en stressituasjon. Typiske stressituasjoner som krever økte kortisondoser hos pasienter med binyrebarksvikt, omfatter:

  • Infeksjoner
  • Skader, brannskader eller operasjoner
  • Graviditet
  • Høyt stoffskifte
  • Enkelte legemidler
  • Psykisk stress eller fysiske påkjenninger som hard trening/langvarige turer
  • Oppkast/diaré, for eksempel ved omgangssyke (redusert opptak av kortisontablettene)
Forrige side Neste side