Informasjon

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Diagnosen

Addisonkrise er en akutt, livstruende tilstand. Raskest mulig innleggelse på sykehus er nødvendig. Behandling med intravenøs væsketilførsel bør om mulig startes før transport til sykehuset.

Følgende situasjoner gir ekstra mistanke om Addisonkrise:

  • Akutt sykdom hos pasient med kjent primær eller sekundær binyrebarksvikt
  • Akutt sykdom hos pasient som bruker glukokortikoider (eks. Prednisolon) tilsvarende mer enn 7,5 mg per dag og har benyttet dette i mer enn tre uker (særlig om doser er blitt glemt, eller at man har avsluttet behandlingen brått).
  • Pasienter med blodforgiftning og alvorlig blodtrykksfall som ikke reagerer normalt på behanding.
  • Blodprøvesvar kan gi mistanke om tilstanden, men spesifikke og litt uvanlige blodprøver må analyseres for å bekrefte diagnosen. Disse prøvene inngår ikke i "standard-prøvene" ved innleggelse på sykehus, men blir bestilt ved særlig mistanke. Så uten mistanke om diagnosen, kan tilstanden overses.

Sykehistorie og funn

Addison-krise medfører akutte og alvorlige symptomer. I løpet av kort tid blir allmenntilstanden dårlig og man får feber, det er vanlig med slapphet, svimmelhet, blekhet, magesmerter, ofte med ledsagende kvalme og oppkast, man kan bli sløv og forvirret. Ved undersøkelse påvises det lavt blodtrykk og rask puls. Uten behandling kan pasienten bli bevisstløs i løpet av kort tid. 

Etter innleggelse i sykehus bekreftes tilstanden ved påvisning av for lite kortisol i blod. Men behandlingen startes straks, utne å vente på svar på blodprøver. 

Forrige side Neste side