Informasjon

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Diagnosen

Addisonkrise er en akutt, livstruende tilstand. Raskest mulig innleggelse på sykehus er nødvendig om tilstanden mistenkes. Behandling bør om mulig startes før transport til sykehuset.

Følgende situasjoner gir ekstra mistanke om Addisonkrise, men diagnosen kan være vanskelig å stille:

  • Akutt sykdom hos pasient med kjent primær eller sekundær binyrebarksvikt
  • Akutt sykdom hos pasient som bruker glukokortikoider (eks. Prednisolon) tilsvarende mer enn 7,5 mg per dag og har benyttet dette i mer enn tre uker (særlig om doser er blitt glemt, eller at man har avsluttet behandlingen brått).
  • Pasienter med blodforgiftning og alvorlig blodtrykksfall som ikke reagerer normalt på behanding.
  • Blodprøvesvar kan gi mistanke om tilstanden, men spesifikke og litt uvanlige blodprøver må analyseres for å bekrefte diagnosen. Disse prøvene inngår ikke i "standard-prøvene" ved innleggelse på sykehus, men blir kun bestilt av legen ved særlig mistanke. Så uten mistanke om diagnosen, kan tilstanden overses.

Sykehistorie og funn

Ved primær binyrebarksvikt kommer ofte symptomene snikende. Plager som svakhet, svimmelhet, tretthet, spisevegring, feber, kvalme og vekttap kan skyldes en rekke sykdommer, og mange av disse sykdommene er langt vanligere enn Addisons sykdom. Magesmerter og diaré kan også forekomme.

Sekundær binyrebarksvikt/steroidebehandlede pasienter. En grundig sykehistorie fra pasienten kan gi mistanke om hva som er årsaken til problemet. Særlig om pasienten nylig har tatt steroider, men vedkommende har avsluttet behandlingen raskt, så er det en situasjon som kan gi legen mistanke om årsaken til problemet. Det at en pasient bruker høye steroiddoser, men har glemt noen doser, eller at man har vært plaget med oppkast/diaré den siste tiden (og dermed ikke fått i seg tilstrekkelig av medisinene), kan forårsake tilstanden.

Symptomene ved akutt binyrebarksvikt - Addisonkrise - er like for de to variantene, men de vil kunne oppstå raskere ved sekundær binyrebarksvikt. Manglende doseøkning av kortison i stressituasjoner (fysisk/psykisk) hos en pasient med kjent binyrebarksvikt, er også en vanlig forklaring på tilstanden.

En typisk Addisonkrise-pasient vil virke akutt syk og medtatt, ha tegn til lite væske i kroppen (lavt blodtrykk og tegn til at blodsirkulasjonen er i ferd med å svikte). Pasienten har ofte feber på grunn av underliggende infeksjon og kan ha sterke magesmerter, kvalme og brekninger. Pasienter med denne tilstanden blir ofte motorisk urolige, og akutt forvirring og krampeanfall er ikke uvanlig. Uten behandling vil pasienten gå i koma.

Vanlige blodprøver vil kunne peke mot tilstanden, men spesielle blodprøver må til for å bekrefte diagnosen.

Forrige side Neste side