Informasjon

Addisons sykdom - doseøkning av kortison

Addisons sykdom skyldes svikt i hormonproduksjonen i binyrebarken og behandles med kortison i tablettform. Ved ekstra belastninger på kroppen øker kortisonbehovet, og dosen må justeres opp.

Økt behov for kortison

Binyre
Binyre

Addisons sykdom skyldes nedsatt produksjon av hormonet kortisol fra binyrene. Kortisol er et livsviktig hormon som blant annet er nødvendig for et normalt blodtrykk, kroppens saltbalanse, forsvaret mot sykdom og andre store belastninger.

De fleste mennesker med Addisons sykdom bruker 25 mg kortison i tablettform om morgenen og 12,5 mg om kvelden, men dosen tilpasses den enkelte pasients behov.

Ved store fysiske belastninger eller sykdommer øker behovet for kortison. Det er viktig at du selv øker kortisondosene for å unngå symptomer på kortisolmangel som svimmelhet på grunn av blodtrykksfall, slapphet og nedsatt forsvar mot sykdommer.

Legen din vil gi deg nøyaktige anvisninger på hvor mye du bør justere kortisondosen i perioder med ekstra stress for kroppen.

Vanligvis anbefales ved feber at dosen bør dobles når temperaturen er mellom 38° og 39°C, og at den tredobles ved temperatur over 39°C. Ved kvalme, brekninger eller diaré må du sette kortison i sprøyteform. Dette bør du diskutere med egen lege slik at du kan få nødvendig opplæring.

Vil du vite mer?