Informasjon

Addisons sykdom

Addisons sykdom skyldes binyrebarksvikt. Dette medfører at produksjonen av livsviktige hormoner reduseres. Symptomene kommer ofte gradvis, man føler seg svakere og mangler overskudd. Vekttap, magesmerter og diaré kan også forekomme.

Binyre

De to binyrene ligger ved den øvre polen på hver av de to nyrene, og de veier ca. 4 gram hver. Binyrene består av to distinkte deler, binyremargen og binyrebarken.

Binyremargen, som utgjør de sentrale 20% av kjertelen, er forbundet med det sympatiske nervesystemet og skiller ut hormonene adrenalin og noradrenalin - hormoner som mobiliserer kroppen til å mestre en akutt krise.

Binyrebarken skiller ut en helt annen gruppe hormoner som kalles kortikosteroider eller adrenokortikale hormoner. Produksjonen av de adrenokortikale hormonene styres fra hjernen (hypothalamus og hypofysen) via hormonet ACTH. Ved behov for økt produksjon øker hjernen produksjonen av ACTH, som så stimulerer binyrene.

Hva er Addisons sykdom?

Addisons sykdom skyldes mangel på hormonene som normalt produseres i binyrebarken - de såkalte adrenokortikale hormoner. Sykdommen kalles også binyrebarksvikt. Det skilles mellom to hovedtyper binyrebarksvikt - den primære og den sekundære. Den primære er den som egentlig betegnes Addisons sykdom, og den skyldes sykdom i binyrene. Sekundær binyrebarksvikt er forårsaket av annen sykdom: enten nedsatt produksjon av det stimulerende hormonet ACTH i hypofysen, eller på grunn av langvarig behandling med høye doser kortison. Medikamentell kortisonbehandling medfører at binyrebarken går i hvilefase fordi egenproduksjonen reduseres eller stanser.

Binyrebarksvikt sies ofte å komme "snikende". Symptomene kommer gradvis og er vanskelige å oppdage i starten. Typisk er at en føler seg svakere, mangler overskudd, er mer svimmel og trett. Kvalme og mangel på matlyst gir vekttap, og i tillegg kan magesmerter og diaré forekomme. Irritabilitet og andre psykiske forandringer opptrer også. 

Sykdommen kan også starte med akutt binyrebarksvikt. Dette kjennetegnes ved dehydrering (væsketap) og sjokk (blodtrykksfall). Dette kalles en Addison krise. Akutt binyrebarksvikt er livstruende og krever umiddelbar behandling. Slike akutte kriser kan også forekomme senere dersom en pasient med Addison sykdom tar for lite kortison når behovet er økt, for eksempel under en infeksjonssykdom

Addisons sykdom er en sjelden tilstand. Blant en million mennesker vil det kun oppdages ca. 5 nye tilfeller per år. Sekundær binyrebarksvikt er hyppigere og forekommer hos ca. 150-280 per 1 million innbyggere.

Neste side