Informasjon

Addisons sykdom

Temaside om Korona

Diagnostikk

Legen vil undersøke om det foreligger hyperpigmentering, dvs. om huden er blitt mørkere, noe som er typisk for Addisons sykdom. Slike pigmentforandringer finnes helst i bøyefurene i håndflatene, i albuene, i kneleddene, og i arr og på solutsatte områder. Blodtrykket kan være lavt, særlig når du står (ortostatisk hypotensjon). I tillegg vil blodprøver kunne bekrefte diagnosen ved at binyrebarkhormonet kortisol finnes i for lav mengde. Samtidig måling av ACTH kan gjøre det mulig å skille mellom primær og sekundær binyrebarksvikt.

Dersom det mistenkes binyrebarksvikt, vil du bli henvist til spesialist på sykehuset for utredning og behandling. En CT-undersøkelse av binyrene vil som regel inngå i utredningen.

Forrige side Neste side