Informasjon

Addisons sykdom

Oppfølging

Det er viktig at du går til regelmessige kontroller hos lege. I starten vil det være behov for hyppige konsultasjoner, men etter hvert lengre intervall. Legen vil ved kontrollene legge vekt på en grundig samtale for å avklare om plagene kommer tilbake. Det blir også tatt blodprøver for å sjekke nivået av hormoner og salter i blodet. 

Forrige side Neste side