Informasjon

Addisons sykdom

Addisons sykdom skyldes binyrebarksvikt. Dette medfører at produksjonen av livsviktige hormoner reduseres. Symptomene kommer ofte gradvis, man føler seg svakere og mangler overskudd. Vekttap, magesmerter og diaré kan også forekomme.

Oppfølging

Det er viktig at du går til regelmessige kontroller hos lege. I starten vil det være behov for hyppige konsultasjoner, men etter hvert lengre intervall. Legen vil ved kontrollene legge vekt på å få høre hvordan du har det. Kan det være tegn til at du ikke får riktig dose med medisin? Det vil også bli tatt blodprøver for å sjekke nivået av hormoner og elektrolytter.

Forrige side Neste side