Informasjon

Binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Forekomst

Varig primær binyresvikt - Addisons sykdom, finnes hos 500-1000 personer i Norge. Hvert år oppdages ca. 25 nye tilfeller med diagnosen i Norge. Diagnosen stilles hyppigst i 40-årene og oftest hos kvinner. Primær binyrebarksvikt skyldes sviktende produksjon av binyrebarkens hormoner som følge av destruksjon av binyrebarken.

Sekundær binyrebarksvikt er noe vanligere enn den primære formen. Hos de fleste stilles diagnosen i 60-årene. Sekundær binyrebarksvikt skyldes mangel på signal-hormonet ACTH fra hypothalamus/hypofyse. Årsaker er ofte svulst, sykdom eller strålebehandling av hypothalamus eller hypofysen. Hjerneblødning eller slag (hjerneslag) kan også forårsake tilstanden.

Nylig avsluttet/nedtrappet behandling med kortison er en hyppig årsak til sekundær binyrebarksvikt - men i de fleste tilfellene er tilstanden da mildere og forbigående. 

Forrige side Neste side