Informasjon

Binyrebarksvikt

Binyrebarksvikt påvises ved blodprøve. Symptomer som svakhet, manglende apetitt, magesmerter, leddsmerter og mørkere hud enn forventet er blant symptomene som gir mistanke om sykdommen.

Forekomst

Varig primær binyresvikt - Addisons sykdom, finnes hos 500-1000 personer i Norge. Hvert år oppdages ca. 25 nye tilfeller med diagnosen i Norge. Det virker som forekomsten av tilstanden er noe økende. Diagnosen stilles hyppigst i 40-årene og da oftest hos kvinner. Primær binyrebarksvikt skyldes sviktende produksjon av binyrebarkens hormoner som følge av destruksjon av binyrebarken.

Sekundær binyrebarksvikt er vanligere, og 750-1400 mennesker lever med denne tilstanden i Norge i dag. Også her er det kvinner som oftest rammes av tilstanden, men den syke får tilstanden som regel noe senere i livet. Hos de fleste stilles diagnosen i 60-årene. Nylig avsluttet/nedtrappet behandling med kortison er som regel årsaken til lidelsen. I de fleste tilfeller er tilstanden forbigående i disse tilfellene. Sekundær binyrebarksvikt skyldes mangel på signal-hormonet ACTH fra hypothalamus/hypofyse. Andre årsaker til sekundær binyrebarksvikt er svulst, sykdom eller strålebehandling av hypothalamus eller hypofysen. Hjerneblødning eller slag (hjerneslag) kan også forårsake tilstanden.

Forrige side Neste side