Informasjon

Binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Binyrebarkhormonene

Sentral regulering. Med dette menes at det er hypothalamus/hypofysen i hjernen som har overordnet kontroll med utskillelsen av binyrebarkhormonene. Normalt produserer hypotalamus kortikotropin-frigjørende hormon (CRH) som stimulerer hypofysen til å produsere ACTH som i sin tur stimulerer binyrene til å produsere kortisol. Hjernen overvåker hele tiden nivåene av hormon i kroppen, og justerer produksjon deretter.

Hva gjør kortisol? Kortisol er viktig for en rekke prosesser i kroppen - både kroppens energiregulering, næringsopptak i beinvev og påvirker kroppens immunforsvar. Hormonet har også effekt på nervecellene. Kroppens normale kortisolproduksjon er døgnavhengig, den er høyest om morgenen og nesten ikke-eksisterende om natten.

Hva gjør aldosteron? Aldosteron spiller en nøkkelrolle i vann- og saltbalansen og er avgjørende for å opprettholde blodtrykket. Dette hormonet er ikke styrt av sentrale mekanismer (hjernen) på samme måte som kortisol, og utskillelsens av aldosteron er derfor bevart ved sekundær binyrebarksvikt.

Kjønnshormon. Binyrebarken produserer også noen forstadier til de mannlige kjønnshormonene (DHEA, DHEAS og androstendion). Tapet av mannlige kjønnshormoner ved binyrebarksvikt er imidlertid så beskjedent at dette ikke regnes å ha noen viktige helseeffekter. Det er derfor heller ikke rutine å erstatte dette tapet hos pasienter med binyrebarksvikt. 

Forrige side Neste side