Informasjon

Binyrebarksvikt

Binyrebarksvikt påvises ved blodprøve. Symptomer som svakhet, manglende apetitt, magesmerter, leddsmerter og mørkere hud enn forventet er blant symptomene som gir mistanke om sykdommen.

Diagnostikk

Diagnosen stilles som regel ut fra typiske trekk hos pasienten samt blodprøver som bekrefter diagnosen. Binyrebarksvikt gir som regel:

 • Mørkere hud enn forventet, samt at arrvev og rynker ofte vil være påfallende mørke
 • Svakhet, mangel på energi og utholdenhet, redusert styrke
 • Mangel på apetitt og medfølgende vekttap
 • Magesmerter, kvalme, brekninger - særlig ved primær binyrebarksvikt
 • Leddsmerter og smerter i muskulaturen
 • Svimmelhet. Pasientene har ofte lavt blodtrykk som kan være med på å forklare dette fenomenet
 • Saltbehov - kun ved primær binyrebarksvikt
 • Tørr og kløende hud hos kvinner
 • Irritabilitet og andre psykiske forandringer er ikke uvanlig
 • Tap av eller nedsatt kjønnsdrift hos kvinner
 • Barn utvikler lett lavt blodsukker

Ved Addisons sykdom (primær binyrebarksvikt) vil ikke tilstanden gi symptomer før 80-90% av binyrebarken er ødelagt. Symptomene kommer snikende over måneder og av og til år, slik at pasienten selv ofte ikke reagerer før sent i forløpet. Ved sekundær binyrebarksvikt er diagnosen ofte klar før symptomene kommer, tilstanden er forventet. Pasienter med sekundær binyrebarksvikt er som regel ikke beheftet med væskemangel og lavt blodtrykk da aldosteronproduksjonen er intakt. Mørk hud er som regel heller ikke et symptom hos disse pasientene.

Prøver. Det er nødvendig å analysere en rekke prøver fra blod og urin for å fastslå diagnosen. Det er nødvendig å gjøre prøvene flere ganger til forskjellig tidspunkt på døgnet. Ofte vil det også være nødvendig med prøvetakning før og etter man har stimulert binyrebarken gjennom tilførsel av ACTH. Prøvene vil ha noe ulik karakter avhengig av om det er en primær eller en sekundær binyrebarksvikt som mistenkes. Bildediagnostikk som CT og MR kan være nødvendig for å avdekke årsaken til binyrebarksvikten.

Andre sykdommer. Av de med Addisons sykdom er vel halvparten også rammet av tilstander som rammer andre deler av hormonsystemet. Stoffskifteprøver kan for eksempel indikere et lavt stoffskifte, disse kan rette seg etter behandling før binyrebarksvikten er startet.

Videre undersøkelser. Alle pasienter med mistanke om binyrebarksvikt skal henvises til medisinsk eller endokrinologisk spesialavdeling

Forrige side Neste side