Informasjon

Binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Diagnostikk

Diagnosen stilles som regel ut fra typiske trekk hos pasienten samt blodprøver som bekrefter diagnosen. Binyrebarksvikt gir som regel:

  • Mørkere hud enn forventet, ses ofte tydelig i arr og hudfolder, og på soleksponerte områder (skyldes økt pigmentmengde i huden)
  • Svakhet, mangel på energi og utholdenhet, redusert styrke
  • Mangel på apetitt og medfølgende vekttap
  • Magesmerter, kvalme, brekninger
  • Leddsmerter og smerter i muskulaturen
  • Svimmelhet. Pasientene har ofte lavt blodtrykk som kan være med på å forklare dette fenomenet
  • Saltbehov/salthunger
  • Irritabilitet og andre psykiske forandringer er ikke uvanlig
  • Tap av eller nedsatt kjønnsdrift hos kvinner

Prøver. Det er nødvendig å analysere en rekke blodprøver for å fastslå diagnosen. Ofte vil det også være nødvendig med prøvetakning før og etter man har stimulert binyrebarken gjennom tilførsel av ACTH. Ved hjelp ab prøvene kan man skille mellom primær og sekundær binyrebarksvikt. 

Bildediagnostikk som CT og MR kan være nødvendig for å avdekke årsaken til binyrebarksvikten.

Videre undersøkelser. Alle pasienter med mistanke om binyrebarksvikt skal henvises til medisinsk eller endokrinologisk spesialavdeling

Forrige side Neste side