Informasjon

Binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Prognose

Tilstanden krever livslang behandling, og behandlingen bør kontrolleres regelmessig hos spesialist. Livskvaliteten kan være redusert. De dominerende lanvarige plagene er slapphet, mangel på energi, depresjon og angst. Kvinner kan oppleve nedsatt kjønnsdrift.

Personer med denne diagnosen må være klare over sin reduserte toleranse for psykiske og fysiske påkjenninger, samt huske å bære medikamentkort som bekrefter diagnosen og inneholder nøyaktige opplysninger om behandlingen. 

Forrige side Neste side