Informasjon

Binyrebarksvikt

Binyrebarksvikt påvises ved blodprøve. Symptomer som svakhet, manglende apetitt, magesmerter, leddsmerter og mørkere hud enn forventet er blant symptomene som gir mistanke om sykdommen.

Prognose

Tilstanden krever livslang behandling, og behandlingen bør kontrolleres og eventuelt justeres minimum hvert år. Underliggende forhold for diagnosen kan være årsaken til at enkelte med sykdommen har kortere forventet levealder enn normalbefolkningen. Livskvaliteten kan være kraftig redusert hos omtrent halvparten. De dominerende plagene er slapphet, mangel på energi, depresjon og angst. Kvinner kan oppleve nedsatt kjønnsdrift.

Personer med denne diagnosen må være klare over sin reduserte toleranse for psykiske og fysiske påkjenninger, samt huske å bære medikamentkort som påpeker tilstanden og oppdatert medikamentell behandling.

Forrige side Neste side