Informasjon

Hyperaldosteronisme

Hyperaldosteronisme er en tilstand der kroppen produserer for mye av hormonet aldosteron. Dette fører til høyt blodtrykk, og hos mange lavt kaliuminnhold i blodet.

De to binyrene ligger ved den øvre enden av hver av de to nyrene, og de veier cirka sju gram hver. Binyrene består av to deler, binyremargen og binyrebarken. Binyremargen som utgjør de indre 20 prosent av kjertelen, er forbundet med det sympatiske nervesystemet og skiller ut hormonene adrenalin og noradrenalin - hormoner som mobiliserer kroppen til å mestre en akutt krise. Binyrebarken skiller ut en helt annen gruppe hormoner som kalles kortikosteroider eller adrenokortikale hormoner. Aldosteron tilhører denne gruppen hormoner.

Produksjonen av de adrenokortikale hormonene styres fra hjernen (hypothalamus og hypofysen) via hormonet ACTH. Ved behov for økt produksjon av adrenokortikale hormoner øker hjernen produksjonen av ACTH, som så stimulerer binyrene.

Hva er aldosteron?

Aldosteron er et hormon som produseres i binyrebarken.  Hovedfunksjonen er å regulere salt- og væskebalansen i kroppen. Dette skjer ved at det regulerer nyrenes opptak og utskillelse av natrium, kalium og hydrogen. En slik regulering vil kunne virke inn også på blodtrykket. Aldosteron er således et viktig hormon i kroppens blodtrykksregulering.

Hyperaldosteronisme

Dette er en tilstand der kroppen produserer for mye aldosteron. Følgene blir at du får en høy natriumverdi og en lav kaliumverdi i blodet. Disse endringene fører til at væskeinnholdet i blodet øker, noe som gir et høyere blodtrykk. I Norge er hyperaldosteronisme årsak til cirka 4 prosent av alle tilfeller med høyt blodtrykk (hypertensjon). De senere årene har forekomsten av hyperaldosteronisme som årsak til høyt blodtrykk tilsynelatende økt, men forskerne tror dette beror på bedre diagnostiske metoder. Likevel antar man at mange tilfeller ikke blir oppdaget. 

Årsaker

Årsakene deles inn i primære og sekundære. Primær årsak vil si at feilen ligger i selve binyrene. Det er enten en hormonproduserende svulst i binyrene (Conns syndrom - som utgjør 30-40 prosent av tilfellene), eller en for stor vekst av binyrebarken. Sekundær årsak vil si at grunnen til overproduksjonen ikke sitter i binyrene, men skyldes en annen feil i kroppen. Eksempler på dette kan være leversvikt, svekket nyrefunksjon, hjertesvikt eller som et resultat av behandling med vanndrivende medisiner.

Primær hyperaldosteronisme er den dominerende årsaken til hyperaldosteronisme.

Diagnostikk

Diagnosen mistenkes ved funn av høyt blodtrykk og lavt kaliuminnhold i blodet. Lavt kaliuminnhold kan føre til nedsatt muskelkraft, hyppig vannlating, tørste, tretthet og hodepine. Men i mange tilfeller foreligger ingen symptomer, og det foreligger heller ikke alltid lavt kalium.

Sikker diagnose krever undersøkelse hos spesialist for å måle aldosteron og renin i blod. Det er også aktuelt med andre spesialundersøkelser, og det er aktuelt å ta CT for å påvise adenom eller økt vekst av binyrebarken. 

Behandling

Denne varierer alt etter årsak. Dersom årsaken er sekundær til annen sykdom, vil legene forsøke å behandle den underliggende sykdommen.

Av de primære årsakene utgjør adenom (godartet svulst) 30-40%. Vanlig behandling er å fjerne svulsten ved operasjon.

Ved økt størrelse og aktivitet av binyrebarken gis behandling med aldosteronblokkerende medisiner. 

Prognose

Prognosen er god. Etter kirurgisk fjerning av adenom blir mer enn halvparten kvitt sitt høye blodtrykk. Hos de øvrige oppnås vanligvis god kontroll av blodtrykket ved hjelp av medisiner. Men som for andre med forhøyet blodtrykk er det viktig med regelmessig kontroll og oppfølging. 

Vil du vite mer?