Informasjon

Hyperparatyreoidisme

Hyperparatyreoidisme er en tilstand der paratyroideakjertlene produserer for store mengder av hormonet PTH. Tidlig i forløpet foreligger få symptomer.

Hva er paratyroidea?

Paratyreoidea kjertlene (biskjoldkjertlene) er vanligvis fire små kjertler som ligger ved tyroidea kjertelen (skjoldkjertelen) på framsiden av halsen. Kjertlene produserer et hormon som kalles paratyroideahormon (PTH). Dette hormonets funksjon er å regulere kalsiumnivået ("kalknivået") i kroppen. Dersom det skilles ut mye av dette hormonet, vil det frigjøres kalsium fra skjelettet vårt, det vil si skjelettet tappes for kalk.

Hyperparatyroidisme

Hyperparatyreoidisme er en tilstand der paratyroidea kjertlene produserer for store mengder PTH. Dette kan skyldes flere forhold:

  • Overproduksjon som skyldes feil i kroppens eget forsvarssystem (immunsystem).
  • Overvekst av kjertlene som følge av stort behov over lengre tid.
  • Svulster i kjertlene. Rundt åtte av ti tilfeller skyldes en godartet liten svulst i én av kjertlene.

I Norge har en til fire av 1000 personer denne sykdommen, antallet er økende, sannsynligvis på grunn av økt prøvetaking slik at tilstanden tidligere ofte ble oversett. Hyperparatyroidisme er vanligere etter 50 års alder, og er vanligere hos kvinner enn hos menn. Man ser også at tilstanden er mye vanligere hos personer som får påvist nyrestein. Det kan skyldes økt utskilling av kalsium via nyrene, noe som kan være årsaken til nyrestein.

Symptomer

I over halvparten av tilfellene er pasienten uten symptomer. Eventuelle symptomer er ved diagnosetidspunktet vanligvis svake og ikke særlig typiske. De ukarakteristiske plagene kan være: psykiske symptomer som angst eller depresjon, nummenhet, muskelkramper, muskelsmerter.

Symptomer som kan forekomme ved langvarig hyperparatyreoidisme:

  • Økt vannlating, økt tørste, nyresvikt
  • Nyrestein eller nyrekolikk
  • Tretthetsfølelse, depresjon, demensmistanke
  • Ubehag i øvre del av magen, magesår, forstoppelse, betennelse i bukspyttkjertelen
  • Høyt blodtrykk
  • Lav beintetthet, beinsmerter. Fordi PTH tapper skjelettet for kalsium, vil du i sene stadier kunne være utsatt for beinbrudd som følge av beinskjørhet .

Diagnostikk

Som nevnt er dette en sykdom som gir lite symptomer, noe som fører til at den er vanskelig å oppdage. I de fleste tilfellene er det et tilfeldig funn som gjør at legen får mistanke. For å sjekke om mistanken er berettiget, måles mengden av kalsium i blod og urin. I tillegg tas en blodprøve til måling av mengden PTH. Dersom legen finner det hensiktsmessig, vil han henvise deg til en spesialist på et sykehus, der du vil bli undersøkt ytterligere.

Ved behov for ytterligere undersøkelser vil en kombinasjon av scintigrafi og ultralyd kunne vise en eventuell svulst i de aller fleste tilfeller - over 90 prosent av disse er godartede. Andre undersøkelser som kan være aktuelle, er røntgen av skjelett og lunger og beintetthetsmåling.

Behandling

Det viktigste vil være å prøve å normalisere kalsiumnivået. Dersom du har en mild form uten symptomer, vil "egenbehandling" være førstevalget. Det består i mye fysisk aktivitet, rikelig med drikke og unngå mat/kosttilskudd som inneholder mye kalsium. Hos kvinner som har passert overgangsalderen, vil man vurdere behandling for å forebygge beinskjørhet. Utover dette vil regelmessige kontroller være viktig for å følge tilstanden. Mange av dem som er uten symptomer, vil aldri merke noe, og legen starter som regel ikke behandling før symptomene eventuelt melder seg.

For dem med symptomgivende hyperparatyroidisme er kirurgi mest aktuelt. For eldre som ikke vil tåle en operasjon, kan medisin dempe tilstanden, men vil ikke helbrede den.

Kirurgi

Siden én liten godartet svulst er årsaken hos mer enn ni av ti pasienter med primær hyperparatyreoidisme, vil fjerning av svulsten gi helbredelse. Operasjon anbefales for pasienter med symptomer, nyrestein eller steinsykdom, redusert nyrefunksjon, eller beinskjørhet som følge av hyperparatyreoidismen. Operasjon kan også være aktuelt for pasienter uten symptomer dersom kalsiumverdiene i blodet er høye og kalsiumutskillelsen i urinen er høy, ved redusert beintetthet, for de under 50 år eller der det er vansker med medisinsk oppfølging.

Den senere tid har man begynt å utføre inngrepet ved hjelp av kikkhullskirurgi. Inngrepet kan da utføres i lokalbedøvelse, det tar kort tid, kan ofte utføres som dagkirurgi, gir ikke flere komplikasjoner enn tradisjonell kirurgi, arret blir mindre og resultatene er like gode.

Prognose

Mange merker aldri at de har hyperparatyroidisme. Blant dem som opplever symptomer, kan faren for senkomplikasjoner være til stede. Dette kan være knokkelbrudd, nyresvikt, sirkulasjonsforstyrrelser, høyt blodtrykk og redusert hjertefunksjon.

Vil du vite mer?