Informasjon

Hypoparatyreoidisme

Hypoparatyreoidisme er en sjelden tilstand som først og fremst dukker opp etter fjerning av tyreoideakjertelen (skjoldkjertelen) - for eksempel ved kreftsykdom i kjertelen.

Hva er paratyreoidea?

Parathyroidea, kjertler

Paratyreoideakjertlene (biskjoldkjertlene) er fire små kjertler som ligger ved tyreoideakjertelen (skjoldkjertelen) på framsiden av halsen. Kjertlene produserer et hormon som kalles paratyreoideahormon (PTH). Dette hormonets funksjon er å regulere kalsiumnivået i kroppen. Dersom det skilles ut mye PTH, vil det frigjøres kalsium fra skjelettet vårt.

Hypoparatyreoidisme

Dette er en sjelden tilstand som først og fremst dukker opp etter fjerning av tyreoideakjertelen (skjoldkjertelen) - for eksempel ved kreftsykdom i kjertelen. Hypoparatyreoidisme er ofte forbigående og kjennetegnes ved lavt nivå av PTH i blodet. Siden hormonet vanligvis mobiliserer kalsium til blodet, vil det redusere kalsiummengden andre steder. Konsekvensen kan bli at man får symptomer fra organer som er avhengig av kalsium. På kort sikt kan det føre til kramper og rykninger i muskulaturen, og man kan lett bli irritabel. På lengre sikt kan man oppleve hårtap og tynne og svake negler.

Thyroidea, kjertel

Svært sjelden opptrer denne tilstanden uten at man har fjernet skjoldkjertelen. Tilstanden kan da skyldes at man har gjennomgått strålebehandling av kreft på halsen, eller at kjertlene blir brutt ned av kroppens eget immunsystem. Hypoparatyreoidisme kan også være en arvelig tilstand, blant annet forekommer det ved DiGeorges syndrom.

Det finnes også en tilstand som har de samme symptomene, men der man har normale nivåer av PTH og kalsium. Tilstanden kalles pseudohypoparatyreoidisme.

Diagnostikk

Dersom du har lave verdier av kalsium og PTH i blodet, vil legen mistenke diagnosen - særlig dersom du tidligere er operert på halsen eller har fått strålebehandling mot halsen. Det bør deretter gjennomføres en måling av de samme stoffene i urinen. Dersom diagnosen bekreftes, bør du henvises til spesialist for videre undersøkelse og behandling.

Behandling

Behandlingen tar sikte på å normalisere kalsiumnivået i blodet. Dette skjer ved kalsiumtilførsel kombinert med tilførsel av aktivt vitamin D (kalsitriol). Vitamin D er viktig først og fremst for å øke opptaket av kalsium fra tarmen. I noen tilfeller er sykdomsbildet preget av alvorlige symptomer som muskelkramper, kramper (epilepsi), personlighetsendringer, og det kan da være påkrevd å gi medisinen direkte i blodet. I de fleste tilfellene er symptomene moderate, og behandlingen kan gis i form av tabletter.

Prognose

Ved rask diagnose og behandling er prognosen god. Noen kan få misfarging av tenner som ikke forsvinner etter at sykdommen har gitt seg.

Det er vanlig praksis å gjøre regelmessige kontrollmålinger selv etter man er frisk. Dette for å kunne oppdage eventuell oppblussing på et tidlig stadium.

Vil du vite mer?