Informasjon

Hypoparatyreoidisme

Hypoparatyreoidisme er en sjelden tilstand som først og fremst dukker opp etter fjerning av tyreoideakjertelen (skjoldkjertelen) - for eksempel ved kreftsykdom i kjertelen.

Hva er paratyreoidea?

Parathyroidea, kjertler

Paratyreoideakjertlene (biskjoldkjertlene) er fire små kjertler som ligger ved tyreoideakjertelen (skjoldkjertelen) på framsiden av halsen. Kjertlene produserer et hormon som kalles paratyreoideahormon (PTH). Dette hormonets funksjon er å regulere kalsiumnivået i kroppen. Dersom det skilles ut mye PTH, vil det blant annet frigjøres kalsium fra skjelettet vårt.

Hypoparatyreoidisme

Dette er en sjelden tilstand som først og fremst dukker opp etter fjerning av tyreoideakjertelen (skjoldkjertelen) - for eksempel ved kreftsykdom i kjertelen. Andre årsaker kan være annen behandling som kirurgi på paratyroideakjertelen, strålebehandling mot halsen, infeksjoner eller autoimmun sykdom (kjertlene blir angrepet av kroppens eget immunsystem). Hypoparatyreoidisme kan også forekomme ved enkelte sjeldne medfødte genetiske tilstander, som blant annet DiGeorges syndrom.

Hypoparatyreoidisme er ofte forbigående og kjennetegnes ved lavt nivå av kalsium og PTH i blodet. Siden hormonet vanligvis mobiliserer kalsium fra skjelettet til blodet, bidrar til å hindre for stor kalsiumutskillelse i nyrene og øker opptak av kalsium fra tarmen, vil hormonmangelen føre til mangel på kalsium. Konsekvensen kan bli at man får symptomer fra organer som er avhengig av kalsium. På kort sikt kan det føre til kramper og rykninger i muskulaturen, og man kan lett bli irritabel. På lengre sikt kan man oppleve tretthet, personlighetsendringer, grå stær, hårtap og tynne og svake negler.

Thyroidea, kjertel

Det finnes en tilstand som har de samme symptomene, der man har normale nivåer av PTH i blodet og lav kalsium. Tilstanden kalles pseudohypoparatyreoidisme og skyldes redusert følsomhet for hormonet i vevene slik at det ikke får gjort jobben sin.

Diagnostikk

Dersom du har lave verdier av kalsium og PTH i blodet, vil legen mistenke diagnosen - særlig dersom du tidligere er operert på halsen eller har fått strålebehandling mot halsen. Det bør tas en rekke blodprøver for å vurdere andre årsaker til lavt kalsiumnivå, i tillegg gjøres gjerne en måling av kalsium i urinen. Dersom diagnosen bekreftes, bør du henvises til en spesialist for videre undersøkelse og behandling.

Behandling

Behandlingen tar sikte på å normalisere kalsiumnivået i blodet. Dette skjer ved kalsiumtilførsel kombinert med tilførsel av vitamin D. Vitamin D er viktig først og fremst for å øke opptaket av kalsium fra tarmen. I noen tilfeller er sykdomsbildet preget av alvorlige symptomer som muskelkramper, kramper (epilepsi), personlighetsendringer, og det kan da være påkrevd å gi kalsiumtilskudd direkte i blodet. I de fleste tilfellene er symptomene moderate, og behandlingen kan gis i form av tabletter. Hos noen få vil standardbehandlingen ikke være tilstrekkelig, og det kan være aktuelt med tilskudd av PTH-hormonet i sprøyteform. 

Prognose

Ved rask diagnose og behandling er prognosen god. Personer som har gått med tilstanden i lang tid uten behandling, kan blant annet få grå stær, kalkavleiringer i hjernen eller i bindevevet i ryggraden.  

Det er vanlig praksis å gjøre regelmessige kontrollmålinger i form av blodprøver under behandlingen og etter man eventuelt er blitt frisk. Dette for å kunne kontrollere at behandlingen fungerer som den skal og oppdage eventuell oppblussing på et tidlig stadium.

Vil du vite mer?