Informasjon

Hvordan hjelpe et familiemedlem med diabetes?

Du kan hjelpe: Å skaffe kunnskap om sykdommen og forsøke å få i gang en åpen samtale om hvordan man kan hjelpe på en best mulig måte, kan gjøre livet enklere for den som har diabetes type 1 eller type 2.

Hva er diabetes?

Diabetes er en livslang sykdom der kroppen ikke produserer nok insulin. Insulin er et hormon som har en sentral rolle i omsetningen av sukker i kroppen. Mangel på insulin medfører dårlig regulering av blodsukkeret. Behandlingen av diabetes medfører omstillinger og endringer i personens livsførsel. Men overgangen til et liv med diabetes trenger ikke å bli stor, dersom omgivelsene rundt blir lagt til rette for det.

Det finnes to typer diabetes, type 1 og type 2. Diabetes type 1 vil som regel debutere i ung alder og vil medføre at personen må behandles med insulin. Diabetes type 2 kan være til stede i lang tid uten at man merker noe. De som rammes, er som regel over 40 år, og de fleste av disse klarer å regulere blodsukkeret ved hjelp av kostholdet.

Hvorfor trenger en diabetespasient hjelp?

Det å få vite at man har diabetes, er en overgang de færreste er forberedt på. Til å begynne med vil mange tenke at livet blir snudd opp ned, og at man må legge om livet fullstendig. Dette er en stor overdrivelse. Men for noen kan overgangen føles voldsom. I denne fasen er det viktig at venner, kjente og de rundt en prøver å bidra til å lette situasjonen.

De fleste som har diabetes, lever sitt liv på lik linje med alle andre. Hovedforskjellen blir at man må tenke mer over hva man spiser og når man spiser. De med behandlingskrevende diabetes må selvsagt passe på medisineringen også. En person som tidligere levde sitt liv uten å tenke så mye over slike ting, vil måtte sette seg inn i sykdommen. Dette er en overgang, og etter hvert vil pasienten bli bedre kjent med sin situasjon og ha mer kunnskap om den.

Dersom personer med diabetes ignorerer sin sykdom eller kontrollerer seg selv dårlig, vil dette kunne føre til alvorlige komplikasjoner senere i livet.

Hvordan kan jeg hjelpe?

Som slektning, nær venn eller kollega er det viktig at du prøver å sette deg mest mulig inn i sykdommen til vennen din. Dess mer du vet, jo bedre er det. Dette vil lette situasjonen både for deg og for din venn som har diabetes. Prøv å sett deg inn i din venns situasjon, slik at det blir lettere for deg å forstå han/henne.

Snakk åpent med den som har diabetes og spør hvordan han eller hun vil at du skal være overfor han eller henne. Dette gjelder spesielt med tanke på måltider, innkjøp av varer og lignende. Som en hovedregel kan det være greit å prøve å spise det samme som han eller henne, slik at vedkommende ikke trenger å bli "fristet" mer enn nødvendig, særlig i starten. Generelt gjelder prinsippene for vanlig god sunn kost, så sannsynligvis vil det gjøre deg godt også. Oppfordre til fysisk aktivitet, gjerne sammen dersom han/hun vil det. Det viktigste er at dere sammen er enige om hvordan ting skal være, og at dere åpent kan snakke med hverandre om eventuelle problemer.

Er det noe mer jeg kan gjøre?

Siden du skal leve sammen med en som har diabetes, er det viktig at du kjenner til en del symptomer som kan oppstå ved unormalt blodsukkernivå. Generelt vil man få symptomer på høyt blodsukker dersom man har spist for mye eller har brukt for lite blodsukkersenkende medisin eller insulin. Lavt blodsukker skyldes inntak av for lite mat eller for mye insulin.

Mens høyt blodsukker gjerne utvikler seg over mange dager til uker, så kan lavt blodsukker oppstå i løpet av minutter til timer.

Symptomene på høyt og lavt blodsukker er:

Høyt blodsukker

 • Må ofte på do for å tisse
 • Slapphet
 • Kvalme
 • Svær tørste
 • Uklart syn (tåkesyn)

Lavt blodsukker

 • Skjelving
 • Hjertebank/høy puls
 • Svetting
 • Trøtt og slapp
 • Irritabel
 • Svimmel

Å lære og leve med diabetes tar tid. Det vil alltid være gode og dårlige dager, og dager med stress vil gjerne være de verste. Det vil da være vanskelig å kontrollere blodsukkeret skikkelig, og det kan oppstå problemer. Prøv da å hjelpe til med å spise regelmessig, og ikke stresse unødig.

 Vil du vite mer?