Informasjon

Nyreskade ved diabetes

Uten behandling vil 20 til 40 prosent av pasienter med type 1- og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen.

Hva er nyreskade ved diabetes?

Diabetes forekommer i to former. Type 1-diabetes som i de fleste tilfeller oppstår hos unge mennesker og må behandles med insulin. Type 2-diabetes som debuterer i voksen alder, og som bare unntaksvis behandles med insulin. Begge formene kan med tiden kompliseres med skader på de mindre blodårene, noe som etterhvert kan gi skader på synet, nervetrådene i kroppen og nyrene. I tillegg kommer økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Nyreskade ved diabetes kalles diabetisk nefropati. Tilstanden er karakterisert ved økt utskillelse av protein (albumin) i urinen hos en person med diabetes, og som ikke har annen nyresykdom. De fleste som får nyreskade ved diabetes, har samtidig skade på synet (retinopati), og de har ofte høyt blodtrykk.

Animasjon av diabetisk nefropati

Diabetisk nyreskade påvises ved måling av albumin (protein) og kreatinin-utskillelse i urinen. Dersom forholdet mellom albumin og kreatinin (U-AKR) er over 3 mg/mmol kalles tilstanden diabetisk nyreskade (diabetisk nefropati). 

Måling av U-AKR inngår i den årlige kontrollen av alle med diabetes. 

Neste side