Informasjon

Nyreskade ved diabetes

20 til 40 prosent av pasienter med type 1- og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen.

Hyppigheten av nyreskade ved diabetes

Nyreskade som følge av diabetes er den ledende årsaken til kronisk nyresykdom hos pasienter aktuelle for nyretransplantasjon, og tilstanden er forbundet med økt hjertekar dødelighet. Tilstanden rammer med tiden ca. 20-40% av pasienter med diabetes type 1 og 2, hyppigst ved type 1-diabetes.

Forrige side Neste side