Informasjon

Nyreskade ved diabetes

Hyppigheten av nyreskade ved diabetes

Nyreskade som følge av diabetes er den den hyppigste årsaken til nyretransplantasjon, og tilstanden er også forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom (hjerteinfarkt, hjerneslag). Tilstanden rammer med tiden ca. 20 % av pasienter med diabetes. 

Forrige side Neste side