Informasjon

Nyreskade ved diabetes

20 til 40 prosent av pasienter med type 1- og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen.

Nyreskaden

Mikroalbuminuri utvikler seg over tid til makroalbuminuri, dog er det ingen lovmessighet som tilsier at alle får makroalbuminuri, og med riktig behandling er det også noen som får normalisert nyrefunksjonen. Idag ser det ut til at 30-45% av pasienter med mikroalbuminuri utvikler makroalbuminuri (proteinuri) over en 10 års periode, et lavere tall enn tidligere sannsynligvis på grunn av bedre behandling.

Nyreskaden skyldes at diabetessykdommen med årene medfører endringer i nyrene. Små blodårer blir trangere, og de delene av nyrene som filtrerer ut urinen (glomeruli og nefroner) blir forandret og fungerer dårligere. Den nedsatte nyrefunksjonen medfører økt utskillelse av proteinet albumin i urinen, noe vi altså kan påvise ved en enkel undersøkelse av urinen. Nyreskaden ved diabetes øker med varigheten av diabetes, men dårlig regulert diabetes er en vel så viktig faktor. Også arvelige faktorer spiller inn. Høyt blodtrykk, røyking, høye kolesterolverdier og sammensetningen av kosten er medvirkende risikofaktorer.

Forrige side Neste side