Informasjon

Nyreskade ved diabetes

Henvisning til spesialist?

De fleste pasienter med type 1-diabetes kontrolleres av spesialister ved sykehusene. Men dersom du går til kontroller hos allmennlege, vil det være aktuelt å henvise deg til spesialist dersom du har tegn til nyreskade. Når det gjelder pasienter med type 2-diabetes, vurderes henvisningsindikasjon i forhold til andre risikofaktorer og behandlingsmål. Som en hovedregel bør du henvises når nyrefunksjonen er klart nedsatt.

Forrige side Neste side