Informasjon

Nyreskade ved diabetes

20 til 40 prosent av pasienter med type 1- og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen.

Forebyggende behandling av nyreskade ved diabetes

Hovedmålet med diabetesbehandlingen er å forebygge organskader, deriblant nyreskade. Dersom det likevel utvikler seg mikroalbuminuri, er målet å forhindre forverring av skaden fra mikroalbuminuri til makroalbuminuri og nefropati.

Grunnlaget for forebygging av diabetisk nefropati er behandling av tilstandens kjente risikofaktorer, faktorer som samtidig er kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom: Høyt blodsukker, høyt blodtrykk, røyking og høyt kolesterol.

Behandlingen av blodsukkeret har som mål å holde langtidsblodsukkeret (HbA1c) omkring 7%. Behandlingen av blodtrykket har som mål å få blodtrykket under 130/80 mmHg eller enda lavere (125/75) dersom det skilles ut større mengder protein fra nyrene og nyrefunksjonen er nedsatt. Det har vist seg at streng kontroll av blodtrykket kanskje er det aller viktigste ved behandlingen. Det er også viktig å forhindre at du får urinveisinfeksjoner, at du ikke bruker medisiner som kan skade nyrene, at du ikke misbruker smertestillende midler (paracetamol), at du unngår å bli utsatt for røntgenkontrastmidler mange ganger. Legene vil dessuten være tilbakeholdne med å gjøre undersøkelser gjennom urinrøret ditt.

Gjennom slik forebyggende behandling hindres utviklingen av mikroalbuminuri eller videreutvikling fra mikroalbuminuri til makroalbuminuri. Det reduserer også dødeligheten av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med type 1- og 2-diabetes.

Forrige side Neste side