Informasjon

Nyreskade ved diabetes

20 til 40 prosent av pasienter med type 1- og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen.

Prognosen

Det viktigste er å forebygge utvikling av nyreskade. Men dersom du utvikler mikroalbuminuri, kan du med riktig og intensiv behandling forhindre at det oppstår nyreskade. Og selv i de tilfeller hvor det er oppstått større nyreskade, kan intensiv behandling bremse utviklingen og forhindre komplikasjoner.

Forrige side Neste side