Informasjon

Nyreskade ved diabetes

Prognosen

Det viktigste er å forebygge utvikling av nyreskade. Men dersom det påvises stigende U-AKR kan du med riktig og intensiv behandling forhindre at det oppstår nyreskade. Og selv i de tilfeller hvor det er oppstått større nyreskade, kan intensiv behandling bremse utviklingen og forhindre komplikasjoner.

 

Forrige side Neste side