Informasjon

Øyekomplikasjoner ved diabetes

Forekomst

Diabetiske øyekomplikasjoner er den vanligste årsaken til blindhet blant personer mellom 30 og 69 år. Diabetespasienter lever lenger enn før, og forekomsten av retinopati og andre øyekomplikasjoner har derfor økt.

Retinopati forekommer allerede ved diagnosetidspunktet hos 20 prosent ved type 2-diabetes fordi type 2 diabetes ikke diagnostiseres umiddelbart - du kan ha tilstanden i flere år før diagnosen stilles. Etter fem år med sykdommen har ti prosent av de med type 2 diabetes øyebunnsforandringer. Etter 20 år med sykdommen har over 60 prosent av de med type 2 retinopati.

En studie av pasienter som hadde hatt type 1 diabetes i 30 år, viste at blant pasienter med god blodsukkerkontroll, hadde 20 prosent tegn på retinopati. Blant pasienter med mindre streng blodsukkerkontroll hadde 50 prosent retinopati etter 30 år. 

God blodsukkerkontroll reduserer risikoen for og utviklingen av retinopati. Det gjør at færre får retinopati eller gjør retinopatien så beskjeden at den får ingen eller små innvirkninger på synet.

Animasjon av diabetisk retinopati
Forrige side Neste side