Informasjon

Øyekomplikasjoner ved diabetes

Årsak

Diabetisk retinopati skyldes at små blodårer i netthinnen med tiden blir trangere, såkalte mikrovaskulære forandringer. Det fører til nedsatt blodsirkulasjon i netthinnen. Denne situasjonen forverres med økende varighet av diabetes. Små forandringer i netthinnen er svært vanlig når du har hatt diabetes i en del år, men forandringene er så små at de som regel bare skal følges med regelmessige kontroller. Hos en mindre gruppe kan det imidlertid komme lekkasjepunkter (små blødninger) eller nydannede blodårer som både kan skade netthinnen og glasslegemet i øyet. Slike forandringer kan stoppes med laserbehandling dersom en kommer tidlig nok til. Uten behandling kan det komme store blødninger eller væskeutsiving, og da vil synet kunne bli merkbart svekket.

Det skilles mellom to typer diabetisk retinopati:

Non-proliferativ diabetes retinopati forekommer tidlig i utviklingen av diabetesretinopatien. På dette stadiet lekker det blod eller væske ut av de tynne små blodårene på netthinna. Disse lekkasjene fører til at netthinnen hovner opp eller at lekkasjen danner avgrensede hevelser, eksudater. Ved denne tilstanden påvirkes synet i liten grad dersom ikke sentralsynet (makula) er rammet av enten hevelse (makulaødem) og eller blodmangel (makulaiskemi).

Proliferativ diabetes retinopati kjennetegnes ved nydannelse av blodårer (neovaskularisering). Dannelse av nye blodårer er kroppens reaksjon på redusert blodtilførsel gjennom det opprinnelige blodårenettet. De nydannede blodårene gir ikke netthinnen god nok blodtilførsel i tillegge til at de fører til arrvev, folding av netthinnen samt økt risiko for netthinneløsning.

Forrige side Neste side