Informasjon

Øyekomplikasjoner ved diabetes

Temaside om Korona

Prognose

Prognosen er god for de som klarer å gjennomføre en god blodsukkerkontroll med HbA1c-verdier på ca. 7,0 prosent.

Prognosen er bekymringsfull ved ubehandlet og dårlig regulert diabetes - det kan føre til redusert syn og i noen tilfeller blindhet. Øyekomplikasjoner ved diabetes er årsaken til nesten ett av fire tilfeller med blindhet i den vestlige verden. Spesifikk laserbehandling av retina og vitrektomi har bedret behandlingsmulighetene og kan redusere diabetesrelatert blindhet med minst 60 prosent. Langtidsoppfølging av opererte i en studie viste at det var ingen tilfeller av alvorlig synstap og moderat synstap ble påvist hos 20 prosent.

Forrige side Neste side