Informasjon

Diabetisk fotsår

Diabetiske fotsår er vanlig hos pasienter som har hatt diabetes i flere år. Bedre blodsukkerkontroll reduserer risikoen for slike kroniske sår.

Hva er et diabetisk fotsår?

Sårdannelse på foten til pasienter med diabetes type 1 eller diabetes type 2 er vanlig. Det hemmer de daglige funksjoner, og det kan for noen føre til amputasjon av foten. Tilhelte sår gjenoppstår ofte. Behandlingen er vanskelig, krever ekspertise og rettes mot infeksjon, nedsatt sirkulasjon i føttene og unormal trykkbelastning som følge av nerveskade og begrenset leddbevegelighet. Tross riktig behandling blir sårene ofte kroniske.

Forekomsten av diabetiske fotsår i Skandinavia varierer i ulike studier mellom tre prosent og åtte prosent etter mange år med diabetes. Livstidsrisikoen for at en pasient med diabetes får fotsår, er opptil 15 prosent. En svensk studie har vist at behandlingen av et diabetisk fotsår koster mer enn 150.000 norske kroner.

Amputasjon er ingen uvanlig konsekvens av et diabetisk fotsår og omtrent 85 prosent av alle amputasjoner hos pasienter med diabetes skyldes et diabetisk fotsår. I Skandinavia registreres det cirka 10 diabetiske amputasjoner per 100.000 innbyggere, det vil si at det utføres omtrent 400-500 amputasjoner totalt per år i Norge hos pasienter med diabetes mellitus. Dødeligheten ved slike inngrep er omkring ti prosent fordi pasientene er gamle, har som regel utbredt hjerte- og karsykdom og andre komplikasjoner.

Neste side