Informasjon

Diabetisk fotsår

Behandling av diabetisk fotsår

Det grunnleggende er god behandling av din diabetes for å forhindre utvikling av diabetisk fotsår. Det innebærer et sunt kosthold, eventuelt at du klarer å holde deg i en viss fysisk aktivitet og at blodsukkeret er under god kontroll.

Dersom det har oppstått et sår, er det helt avgjørende at du får avlastet trykket mot såret og at man får kontroll med eventuell infeksjon. Såret må bedres gjennom riktig bandasjering, bruk av lokale salver og fjerning av fortykket hud. Lykkes man med å tilhele såret, må oppmerksomheten rettes mot hvordan man skal unngå at du får et nytt sår. Sårbehandling krever samhandling mellom ulike yrkesgrupper og mellom nivåer i helsetjenesten - et diabetisk fotteam.

Trykkavlastning

Når det har oppstått et diabetisk fotsår, er det helt avgjørende at trykket mot såret avlastes. Som en nødløsning kan det gjøres med krykker eller rullestol. Men mange eldre kan ikke gå med krykker og fullstendig immobilisering i rullestol vil øke faren for andre komplikasjoner, slik som blodpropp, muskelsvinn og trykksår.

Spesiallagde skinner/rammer (ortoser) med et hulrom over såret til lokal avlastning, er et alternativ. En enda bedre løsning for noen er en avlastningsgips. Dette er en gipsstøvel laget av myk plastgips med en luke over såret. Luken i gipsen tillater også regelmessig sårstell. Gipsen må skiftes jevnlig, til å begynne med en gang i uken.

Lokal sårbehandling

Grundig og gjentatt rensing av såret er nødvendig for å unngå infeksjon. Regelmessig fjerning av dødt vev og fortykket hud rundt såret anbefales på det sterkeste og gjøres helst kirurgisk. Ved siden av den kirurgiske metoden kan man også benytte lokale midler til opprensing av såret. Dette gir en bedre kontroll med infeksjonen. Spesielle sårplater fremmer sårtilhelingen og bidrar til å holde bakterier vekk. Sår gror lettere hvis overflaten er ren.

Det er viktig at et diabetisk fotsår bandasjeres riktig. Bandasjen skal kunne forhindre at det oppstår infeksjoner. Det finnes flere spesialbandasjer til dette formålet.

Infeksjonsbehandling

Infeksjoner er den vanligste årsaken til at det må foretas amputasjoner hos pasienter med diabetes. Derfor er man rask til å starte behandling med antibiotika ved mistanke om infeksjon. Ofte krever slik behandling innleggelse i sykehus fordi det som regel må kombineres med kirurgisk rengjøring av såret, eventuelt må kirurgen fjerne benvev som er blitt betent.

Gjenoppretting av sirkulasjonen

Pasienter med tegn på redusert arteriell (pulsåre) sirkulasjon skal henvises til karkirurg. Et viktig prinsipp er å behandle infeksjonen først og deretter gjenopprette sirkulasjonen, for på den måten å forskyve nivået ved en eventuell amputasjon så langt ut som mulig, det vil si fjerne minst mulig av foten/leggen.

Aktuelle operasjoner kan være å operere inn nye årer, eventuelt rense ut åreforkalkninger. Men dette er ofte svært vanskelige inngrep, og resultatet blir ikke alltid godt. I tillegg kommer at mange av disse pasientene er skrøpelige og tåler ikke større operasjoner.

Forrige side Neste side