Informasjon

Diabetisk fotsår

Prognosen ved diabetisk fotsår

Som vi startet med å si, dette er for mange en alvorlig tilstand. Når først et diabetisk fotsår har oppstått, kreves det iherdig og langvarig behandling fra et bredt sammensatt ekspertteam og fra deg selv. Likevel ender tilstanden for mange med at foten/leggen må amputeres.

De siste årene har det vært en reduksjon i antall pasienter som får alvorlige diabetiske fotsår, og andre senkomplikasjoner. Årsaken er at stadig flere får en bedre blodsukkerregulering og et bedre langtidsblodsukker. 

 

Forrige side Neste side