Informasjon

Nerveskader ved diabetes, diabetisk nevropati

Diabetisk nevropati er en senkomplikasjon til diabetes. Det er en skade på nervene utenfor det sentrale nervesystemet samt det ikke-viljestyrte, autonome, nervesystemet. Hyppigst rammer det nerver i bena, noe sjeldnere nervene i armene.

Hva er diabetisk nevropati?

Diabetisk nevropati (nevropati = nerveskade) er for mange diabetespasienter den mest plagsomme senkomplikasjonen. Tilstanden kan ramme hvilken som helst del av nervesystemet, og den kan gi mangfoldige symptomer og tegn. Nevropati er den viktigste risikofaktoren for fotsår og amputasjoner hos pasienter med diabetes mellitus. Andre følger kan være smerter og nedsatt følesans i føttene. Skader på det ikke-viljestyrte nervesystemet, det autonome nervesystemet, kan medføre en rekke komplikasjoner som sirkulasjonsforstyrrelser, blodtrykksendringer, mageplager og hos menn erektil dysfunksjon (impotens). Tilstanden er i de fleste tilfeller kronisk og tiltakende.

Tilstanden bør mistenkes hos alle med diabetes type 2 og hos pasienter som har hatt diabetes type 1 i mer enn fem år. Jo dårligere kontrollert blodsukker, jo høyere risiko for diabetisk nevropati.

Animasjon av diabetisk nevropati

I en stor britisk studie fant man at nær 30 prosent av de med diabetes hadde nevropati. Forekomsten økte med alderen, fra fem prosent i aldersgruppen 20-29 år til 44 prosent i alderen 70-79 år. Det var omtrent like høy forekomst blant pasienter med diabetes type 1 og diabetes type 2.

Neste side