Informasjon

Nerveskader ved diabetes, diabetisk nevropati

Diabetisk nevropati er en senkomplikasjon til diabetes. Det er en skade på nervene utenfor det sentrale nervesystemet samt i det ikke-viljestyrte, autonome, nervesystemet. Hyppigst rammer det nerver i bena, noe sjeldnere nervene i armene.

Hva er diabetisk nevropati?

Diabetisk nevropati (nevropati = nerveskade) er for mange diabetespasienter den mest plagsomme senkomplikasjonen. Tilstanden kan ramme hvilken som helst del av nervesystemet, og den kan gi mangfoldige symptomer og tegn. Nevropati er den viktigste risikofaktoren for fotsår og amputasjoner hos pasienter med diabetes mellitus. Andre følger kan være smerter og nedsatt følesans i føttene.

 

Det skilles mellom to hovedtyper diabetisk nevropati:

  • Perifer nevropati hvor nerveskader oppstår på de delene av nervene som befinner seg lengst ute i føttene (oftest) og hendene (sjeldnere). Nerveskaden rammer i første rekke følenervene (de sensoriske nervene) og medfører smertetilstander i tærne, etterhvert i foten og oppover leggen.
  • Autonom nevropati. Skader på det ikke-viljestyrte nervesystemet, det autonome nervesystemet, kan medføre en rekke komplikasjoner som sirkulasjonsforstyrrelser, blodtrykksendringer, mageplager og hos menn erektil dysfunksjon (impotens).

Diabetisk nevropati er i de fleste tilfeller kronisk og tiltakende.

Tilstanden bør mistenkes hos alle med diabetes type 2 og hos pasienter som har hatt diabetes type 1 i mer enn fem år. Jo dårligere kontrollert blodsukker, jo høyere risiko for diabetisk nevropati.

Animasjon av diabetisk nevropati

I ulike studier har forskere funnet en forekomst på fra 8 til 50 prosent både blant pasienter med type 1- og type 2-diabetes. Forekomsten øker med alderen og jo lengre vedkommende har hatt diabetes.

Neste side