Informasjon

Nerveskader ved diabetes, diabetisk nevropati

Behandling

Hovedelementene i behandlingen er god blodsukkerkontroll, forebygging av fotsår, samt god smertebehandling. Depresjon og søvnforstyrrelse på grunn av smerter er vanlig. Muligens kan smertene forverres ved store svingninger i blodsukkernivået.

Det viktigste er det du kan gjøre selv. God blodsukkerkontroll er avgjørende, særlig for pasienter med diabetes type 1. Det kan forebygge tilstanden eller bremse utviklingen. Når det først foreligger diabetisk nevropati, kan ikke sykdommen bedres med strengere diabetesbehandling og blodsukkerkontroll. Du bør også sørge for å holde andre risikofaktorer under kontroll - ikke røyk, vær forsiktig med alkohol, behandle eventuelt forhøyet blodtrykk og kolesterol, vær fysisk aktiv.

Hovedproblemet med nevropati er at du ofte ikke merker følelsestapet. Den tapte følesansen øker risikoen for at du skader føttene. Derfor er det viktig at du er nøye med å stelle og overvåke føttene dine.

Råd om pleie og overvåkning

  • Sjekk føttene hver kveld. Se etter sår, røde punkter og sprekker i huden.
  • Bruk trykkavlastende fottøy, eventuelt spesialtilpassede ortopediske sko.
  • Gå inn nye sko gradvis, kun få timer de første dagene (og se etterpå etter røde områder som har vært utsatt for trykk).
  • Bruk tykke strømper uten sømmer. Skiftes daglig.
  • Klipp og fil tånegler med forsiktighet.
  • Ikke gå barbeint. Se oppi skoene før de tas på.
  • Kontakt en autorisert fotterapeut eller lege snarest ved sår.

Medikamenter

Aller viktigst: Klarer du å oppnå bedre kontroll over blodsukkeret, vil det gi mindre ubehag og smerter - og det bremser opp utviklingen av nerveskader.

De aller fleste med nevropatiske smerter vil ha nytte av medikamentell behandling, men det er vanskelig å oppnå full smertelindring. Det er vanlig å prøve med tradisjonelle smertestillende medisiner som paracetamol. Ved behov for mer vedvarende behandling er førstevalget - særlig hos yngre voksne, det antidepressive midlet amitriptylin, som tilhører gruppen trisykliske antidepressiva. Ikke alle kan bruke dette midlet og ikke alle oppnår tilfredsstillende smertelindring. Alternativt kan det være aktuelt å prøve nyere typer antiepileptika som pregabalin eller gabapentin. Ofte må man prøve seg frem for å finne riktig dose. Det finnes også andre midler som kan forsøkes, hvis du ikke blir bedre med det vanlige opplegget.

Forrige side Neste side