Informasjon

Glukose - blodsukker

Glukose er en prøve som blir tatt ved mistanke om diabetes mellitus og i oppfølgingen og kontrollen av diabetes.

Hva er glukose?

Glukose (blodsukker) måler innholdet av fritt sukker i blodet ditt. Glukose er cellenes viktigste brensel, det eneste brennstoffet for hjernecellene, og derfor en viktig del av kostholdet vårt. Glukose blir tatt opp i kroppen gjennom slimhinnene i munnen din og i mage-tarmkanalen, og fraktes derfra med blodet over i vevet ved hjelp av hormonet insulin. Har du diabetes mellitus, mangler du insulin (type 1 diabetes) eller insulinet virker dårlig (insulinresistens ved type 2 diabetes). Da blir glukosen ikke fraktet fra blodet til vevet like effektivt som hos en frisk person. Det fører til at mengden glukose i blodet stiger.

Stresshormoner som adrenalin og kortisol produseres i binyrene og kan øke mengden av glukose i blodet ved at de fører til at glukose skilles ut til blodet fra kroppens lager av glukose.

Normalverdier

Glukose måles vanligvis i blod fra fingertuppen din. Det kalles kapillært blod, og er en enkel måling som du kan gjøre selv. Glukose kan også måles i blod som tappes fra en vene (blodplasma). Glukoseverdien vil variere ut ifra hvor lenge det er siden siste måltid og hva du spiste. En typisk feilkilde som gir for høy verdi, kan være at du har sukker på fingrene.

Det er internasjonal enighet om å angi glukosekonsentrasjonen som plasma (serum)-verdier. 'Småinstrumenter' for måling av glukose i kapillærblod er derfor kalibrert til å gi plasma /serum-verdier

Normalverdi måles fastende og er lik for kvinner og menn:

 • Venøst plasma: 4,2-6,3 mmol/L (millimol per liter)
 • Venøst serum: 4,0-6,0 mmol/L (millimol per liter)

Når brukes testen?

 • Ved mistanke om diabetes
 • Ved oppfølging og kontroll av diabetes 
 • Ved mistanke om for lavt blodsukker - føling
 • Ved mistanke om for høyt blodsukker

Ved mistanke om diabetes er gjerne prøven HbA1c foretrukket metode. Den gir informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 6-12 ukene og behøver ikke tas fastende. Hos gravide gjøres fortsatt glukosebelastning for å lete etter diabetes hos risikopasienter, eller ved mistanke om diabetes.

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier - hyperglykemi

 • Diabetes mellitus type 1 eller 2
  • Ved fastende glukose målt venøst to forskjellige dager med verdier lik eller høyere enn 7,0 mmol/L stilles diagnosen diabetes. Blodsukkeret kan noen i noen tilfeller bli svært høyt med verdier på 20-50 mmol/L. Ved høye verdier er pasienten bevisstløs
 • En sjelden gang er årsaken overskudd av stresshormoner som adrenalin eller kortisol
 • Ved langtkommen muskeldystrofi (sjeldne medfødte muskelsykdommer med strukturforandringer i muskulatur)

Les mer om hyperglykemi ved diabetes type 1 og hyperglykemi ved diabetes type 2.

Lave verdier - hypoglykemi

 • Den dominerende årsaken er at det er satt en for høy insulindose
 • I sjeldne tilfeller kan forklaringen være en insulinproduserende svulst i bukspyttkjertelen
 • Ved for høy dose av diabetesmedisin i tablettform
 • Ved hard fysisk aktivitet uten inntak av glukose
 • Feilernæring i kombinasjon med alkohol
 • Andre sykdommer med svikt i hormonproduksjonen, blant annet hypofysesvikt

Les mer om hypoglykemi.

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved nyoppdaget høyt blodsukker tar legen nødvendige tilleggsprøver av deg for å vurdere diagnosen diabetes - eller andre tilstander (sjelden)
 • Ved høyt blodsukker hos pasienter med diabetes som bruker insulin, settes insulin i sprøyteform. Bruker du tablettbehandling mot diabetes, vurderer legen din om justering av dosen er nødvendig
 • Ved lavt blodsukker hos pasienter med diabetes inntas næring som gir rask stigning i blodsukker som saft, melk eller honning. Er pasienten bevisstløs kan en forsiktig prøve med litt melis i munnen. Eventuelt sprøytes en glukoseoppløsning direkte inn i blodet.