Informasjon

Hva er glykemisk indeks?

Glykemisk indeks måler hvor raskt, og hvor mye, en matvare øker blodsukkeret. Opprinnelig ble begrepet glykemisk indeks skapt for å gjøre det lettere for pasienter med diabetes å regulere blodsukkeret. I dag er det også mye brukt i folkeopplysningen for å redusere vekt og forebygge sykdom.

Glykemisk indeks (GI) sier noe om hvordan mat påvirker blodsukker og insulin. Mat med lav glykemisk indeks påvirker blodsukkeret og insulinnivået mindre enn mat med høy glykemisk indeks. God regulering av blodsukker er viktig for at de med diabetes skal leve best mulig med sykdommen.

GI er altså et mål på hvordan mat som inneholder karbohydrater, øker blodsukkeret. Matvarer blir rangert etter hvordan de er sammenlignet med referansemat, som enten er glukose eller hvitt brød. Glukose har en GI på 100, mat uten karbohydrater har 0. Mat med høy GI øker blodsukkeret mer enn mat med lav eller middels GI.

Farene ved at blodsukkeret ofte blir høyt, eller ved å ha et svingende blodsukker, er at dette over tid kan føre til insulinresistens, det vil si at insulinhormonet virker dårligere på kroppens sukkerregulering. Insulinresistens er forbundet med en rekke helseproblemer, som type 2-diabetes, fedme og hjertesykdom.

Høy GI kan gi overvekt og type 2-diabetes

Sukker er hovedkilden til energi for celler i muskler og annet vev. Glukose får du fra to hovedkilder:

  1. Karbohydrater i mat
  2. Lagrede karbohydrater i leveren

Karbohydrater får du i form av sukker, stivelse og fiber. Disse blir brutt ned i kroppen etter at du har spist mat som inneholder disse næringsstoffene. I kroppen blir de ulike karbohydratene omdannet til sukker, med unntak av fiber som går gjennom kroppen ufordøyd. Sukkeret går over i blodet og inn i de ulike cellene, hvor det gir energi. Overskudd av sukker blir lagret i leveren som glykogen. Når blodsukkeret er høyt, flytter insulinet i kroppen vår sukkeret fra blodet og inn i cellene og lagrer det som fett. Når blodsukkeret er lavt, frigjør et annet hormon, kalt glukagon, sukker fra leveren. Slik opprettholder kroppen en naturlig balanse i blodsukkeret.

Matvarer med høy glykemisk indeks (GI) er mat som raskt blir omdannet til glukose (blodsukker). Fordi det dannes mye glukose hurtig, oppstår overskudd på glukose som cellene og leveren ikke klarer å ta unna. Overskuddsglukosen blir da gjort om til fett og sendt direkte til fettdepotene som energireserve. Dersom energireserven blir lite brukt, vil det på sikt føre til overvekt og type 2-diabetes.

Lav GI betyr at du får en lavere økning av blodsukkeret etter et måltid, og at du kan forbedre kroppens følsomhet for insulin - et viktig hormon i reguleringen av blodsukkeret. Det gjør det lettere å kontrollere kolesterolnivået, det demper appetitten og kan hjelpe folk å gå ned i vekt. I tillegg kan du redusere sjansene for å få diabetes type 2 og hjertesykdommer. Karbohydratrik mat med lav GI inneholder ofte mye fiber, næring og antioksidanter.

Les også vår artikkel om karbohydrater

Neste side