Informasjon

HbA1c

HbA1c er en blodprøve som blir tatt ved mistanke om diabetes mellitus og i oppfølgingen av diabetes. Prøven gir informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 6 til 12 ukene før prøven er tatt.

Hva er HbA1c?

HbA1c er det vi gjerne kaller langtids-blodsukker. Det er viktig å vite at det ikke er mengden fritt sukker i blodet ditt som måles med denne testen, men mengden røde blodceller som er bundet til glukose (glykosylert hemoglobin eller glykohemoglobin). Verdien avhenger av hvor mye glukose som er i blodet over en tidsperiode og hvor lenge de røde blodcellene lever.  HbA1c kan brukes til å sette diagnosen diabetes mellitus og brukes for å følge opp behandlingen ved diabetes. Er du gravid må du fortsatt gjøre en sukkerbelastningsprøve hvis du skal undersøkes for diabetes eller svangerskapsdiabetes. HbA1c har vært angitt i prosent, mens fra 30. september 2018 oppgis denne verdien med en ny benevning og skala - millimol per mol eller mmol/mol.

Endret benevning og skala for HbA1c

Ny skala for HbA1c oppgir verdiene med enheten millimol røde blodceller bundet til glukose per mol røde blodceller, forkortet som mmol/mol. Dette er samme enhet som de fleste europeiske land benytter. Som et eksempel vil HbA1c på 7 prosent være det samme som 53 mmol/mol på ny skala og HbA1c på 8 prosent vil være det samme som 64 mmol/mol. Noklus er en ideell landsdekkende organisasjon som tilbyr tjenester for å forbedre kvaliteten til alle medisinske laboratorier i Norge. På noklus.no finner du en tabell med sammenlikning av HbA1c-verdier i de to ulike skalaene og en kalkulator som regner om verdier fra HbA1c prosent til mmol/mol, eller omvendt.

Normalverdier

Blodprøven behøver ikke tas på fastende mage. Analysen gjøres i blod fra fingertuppen din (kapillært blod) eller i blodprøve tatt fra innsiden av albuen din (fullblod)

 • Frisk person: HbA1c 20 til 42 mmol/mol (HbA1c 4 til 6 %)
 • Diabetes mellitus ved:
  • symptomer på eller mistanke om diabetes og HbA1c over 48 mmol/mol (6,5 %)
  • ingen symptomer på eller mistanke om diabetes og HbA1c over 48 mmol/mol (6,5 %) i to ulike prøver
 • Anbefalt nivå ved diabetes: 
  • Ved diabetes type 1 og type 2 anbefales HbA1c omkring 53 mmol/mol (7 %)
  • Hos noen med nyoppdaget diabetes eller diabetes i ung alder, anbefales HbA1c omkring 48 mmol/mol (6,5 %)
  • Hos personer som lett får for lavt blodsukker, personer som har hatt diabetes lenge eller som har andre alvorlige sykdommer anbefales en HbA1c mellom 53 til 64 mmol/mol (7 - 8 %)

Når brukes testen?

 • Mistanke om diabetes mellitus
 • Oppfølging av behandlingen ved diabetes
 • Hos gravide brukes testen til å vurdere om kvinnen kan ha uoppdaget diabetes. For å være av verdi, må prøven tas før svangerskapsuke 16. (Sukkerbelastningsprøve er fortsatt anbefalt test ved avklaring av om det foreligger svangerskapsdiabetes.)

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Diabetes mellitus

Lave verdier

 • Diabetespasienter som får behandling med blodsukkersenkende medisin kan få lave verdier

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Nyoppdaget høy HbA1c: nødvendige tilleggsprøver blir tatt og legen din vurderer diagnosen diabetes eller andre tilstander (svært sjelden)
 • Kjent diabetes og høy HbA1c: behandling med blodsukkersenkende medisin startes opp eller vurderes økt