Informasjon

HbA1c, langtidsblodsukker

HbA1c er en blodprøve som blir tatt ved mistanke om diabetes mellitus og i oppfølgingen av diabetes. Prøven gir informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 6 til 12 ukene.

Hva er HbA1c?

HbA1c er det vi gjerne kaller langtidsblodsukker. Testen måler mengden røde blodceller som er bundet til glukose (glykosylert hemoglobin eller glykohemoglobin) og ikke mengden fritt sukker i blodet (som måles ved glukoseprøven). Verdien avhenger av hvor mye glukose som er i blodet over en tidsperiode, og hvor lenge de røde blodcellene lever.  HbA1c er den anbefalte metoden til å stille diagnosen diabetes mellitus, og den brukes til å følge opp behandlingen ved diabetes. Dersom du er gravid, gjøres en sukkerbelastningsprøve for å avklare om du har diabetes eller svangerskapsdiabetes. HbA1c har vært angitt i prosent, mens fra 2018 oppgis denne verdien med en ny benevning og skala - millimol per mol, forkortet mmol/mol.

Endret benevning og skala for HbA1c

Ny skala for HbA1c oppgir verdiene med enheten millimol røde blodceller bundet til glukose per mol røde blodceller, forkortet som mmol/mol. Dette er samme enhet som de fleste europeiske land benytter. Som et eksempel vil HbA1c på 7 prosent være det samme som 53 mmol/mol på ny skala og HbA1c på 8 prosent vil være det samme som 64 mmol/mol. Noklus er en ideell landsdekkende organisasjon som tilbyr tjenester for å forbedre kvaliteten til alle medisinske laboratorier i Norge. På noklus.no finner du en tabell med sammenlikning av HbA1c-verdier i de to ulike skalaene og en kalkulator som regner om verdier fra HbA1c prosent til mmol/mol, eller omvendt.

Normalverdier

Blodprøven behøver ikke tas på fastende mage. Analysen gjøres i blod fra fingertuppen din (kapillært blod) eller i blodprøve tatt fra en vene i armen (fullblod).

 • Frisk person: HbA1c 20 til 42 mmol/mol (HbA1c 4 til 6 prosent)
 • Ved symptomer på eller mistanke om diabetes foreligger diabetes dersom HbA1c er over 48 mmol/mol (6,5 %)
 • Dersom det ikke er symptomer på eller mistanke om diabetes, men HbA1c likevel måles høyere enn 48 mmol/mol (6,5 prosent) i to ulike prøver, så foreligger diabetes
 • Anbefalt nivå i kontrollen av diabetes: 
  • Ved diabetes type 1 og type 2 anbefales HbA1c omkring 53 mmol/mol (7 prosent)
  • Hos noen med nyoppdaget diabetes eller diabetes i ung alder, anbefales HbA1c omkring 48 mmol/mol (6,5 prosent)
  • Hos personer som lett får for lavt blodsukker, personer som har hatt diabetes lenge eller som har andre alvorlige sykdommer, anbefales en HbA1c-verdi mellom 53 til 64 mmol/mol (7 til 8 prosent)

Når brukes testen?

 • Ved mistanke om diabetes mellitus
 • Ved oppfølging av behandlingen ved diabetes
 • Hos gravide brukes testen til å vurdere om kvinnen kan ha uoppdaget diabetes. For å være av verdi, må prøven tas før svangerskapsuke 16. (Sukkerbelastningsprøve er fortsatt anbefalt test ved avklaring av om det foreligger svangerskapsdiabetes.)

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Diabetes mellitus
 • Eventuelt dårlig regulert diabetes

Lave verdier

 • Diabetespasienter som får behandling med blodsukkersenkende medisin, kan få lave verdier
 • Pasienter med diabetes type 1 som reguleres (for) strengt med insulin

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved nyoppdaget høy HbA1c vil nødvendige tilleggsprøver bli tatt, og legen din vurderer diagnosen diabetes eller andre tilstander (svært sjelden)
 • Ved nyoppstått diabetes og høy HbA1c startes behandling med blodsukkersenkende medisin
 • Ved kjent diabetes og høy eller lav HbA1c justeres intensiteten i behandlingen opp eller ned