Informasjon

HbA1c, langtidsblodsukker

HbA1c er en blodprøve som blir tatt ved mistanke om diabetes mellitus og i oppfølgingen av diabetes. Prøven gir informasjon om gjennomsnittlig blodglukose de siste 6 til 12 ukene.

Hva er HbA1c?

HbA1c er det vi også kaller langtidsblodsukker. Testen måler hvor stor andel av de røde blodcellenes hemogobin som har bundet seg til glukose (det kalles også glykert hemoglobin) og ikke mengden fritt sukker i blodet (som måles ved glukoseprøven). Verdien avhenger av hvor mye glukose som er i blodet over en tidsperiode, og hvor lenge de røde blodcellene lever.  HbA1c er den anbefalte metoden til å stille diagnosen diabetes mellitus, og den brukes til å følge opp behandlingen ved diabetes. Dersom du er gravid, må man gjøre en sukkerbelastningsprøve for å avklare om du har diabetes eller svangerskapsdiabetes. HbA1c var tidligere angitt i prosent, men fra 2018 brukes millimol per mol, forkortet mmol/mol.

Endret benevning og skala for HbA1c

Ny skala for HbA1c oppgir verdiene med enheten antall millimol hemoglobin som har bundet seg til glukose per mol hemoglobin i blodet, forkortet som mmol/mol. Som et eksempel vil HbA1c på 7 prosent være det samme som 53 mmol/mol på ny skala, og HbA1c på 8 prosent vil være det samme som 64 mmol/mol. Noklus er en ideell landsdekkende organisasjon som tilbyr tjenester for å forbedre kvaliteten til alle medisinske laboratorier i Norge. På noklus.no finner du en tabell med sammenlikning av HbA1c-verdier i de to ulike skalaene. På NHI.NO finner du en kalkulator som regner om verdier fra HbA1c prosent til mmol/mol, eller omvendt.

Normalverdier

Blodprøve for HbA1c behøver ikke tas fastende. Analysen gjøres i blod fra fingertuppen din (kapillært blod) eller i blodprøve tatt fra en vene i armen (fullblod).

 • Frisk person: HbA1c 20 til 42 mmol/mol (4 til 6 prosent)
 • Diagnosen diabetes stilles dersom HbA1c er over 48 mmol/mol (6,5 %) i to påfølgende prøver tatt med minst 2 ukers mellomrom
 • Ved symptomer på diabetes og samtidig blodglukose lik eller høyere enn 11,1 mmol/L, kan diagnosen stilles ut fra en enkelt prøve
 • Anbefalt nivå i kontrollen av diabetes: 
  • For de fleste med diabetes type 1 og type 2 anbefales HbA1c omkring 53 mmol/mol (7 prosent)
  • Hos noen med nyoppdaget diabetes eller diabetes i ung alder, anbefales HbA1c omkring 48 mmol/mol (6,5 prosent)
  • Hos personer som lett får for lavt blodsukker, personer som har hatt diabetes lenge eller som har andre alvorlige sykdommer, anbefales i mange tilfeller en HbA1c-verdi mellom 53 til 64 mmol/mol (7 til 8 prosent)

Når brukes testen?

 • For å stille diagnosen diabetes, og for å følge effekten av behandlingen
 • Ved mistanke om diabetes mellitus
 • Hos gravide brukes testen til å vurdere om kvinnen kan ha uoppdaget diabetes. For å være av verdi, må prøven tas før svangerskapsuke 16
 • Sukkerbelastningsprøve er nødvendig for å stille diagnosen svangerskapsdiabetes

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Verdier over 64 mmol/mol
  • Tyder på behov for å intensivere behandlingen av diabetes
 • Verdier i området 53-64 mmol/mol
  • Kan være passende nivå for noen med diabetes, spesielt de som har opplevd anfall med for lavt blodsukker, eller de som har svekket nyrefunksjon
 • Verdier på ca. 53 mmol/mol
  • Er passe nivå for de fleste som behandles for diabetes
 • Verdier over 48 mmol/mol hos pasient uten kjent diabetes
  • Er kriteriet for å stille diagnosen diabetes dersom dette påvises i to påfølgende prøver

Lave/normale verdier 

 • HbA1c i området 20-42 mmol/mol er normalområdet for personer uten diabetes
 • Diabetespasienter som får behandling med insulin eller andre blodsukkersenkende medisiner kan få lave verdier - nivået bør diskuteres mellom pasient og lege i hvert enkelt tilfelle

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved nyoppdaget høy HbA1c vil nødvendige tilleggsprøver bli tatt, og legen din vurderer diagnosen diabetes eller andre tilstander (svært sjelden)
 • Ved nyoppstått diabetes startes behandling med livsstilsråd (kost, mosjon, vektreduksjon) og eventuelt blodsukkersenkende medisin
 • Ved kjent diabetes og for høy eller for lav HbA1c justeres intensiteten i behandlingen opp eller ned