Informasjon

Hyperosmolar hyperglykemi

Dette er en tilstand som oftest opptrer blant eldre pasienter med type 2-diabetes. Utløsende årsak er ofte infeksjon eller annen sykdom. Tilstanden krever sykehusbehandling.

[imported]
[imported]

Hva er hyperosmolar hyperglykemi?

23234452

Hyperosmolar hyperglykemi er en livstruende akuttsituasjon som forekommer i alle aldersgrupper, men som oftest forekommer hos eldre pasienter med type 2-diabetes. Hyperosmolar viser til at det er en tilstand med mye sukker i blodet som trekker væske og elektrolytter (metallioner, eks. natrium og kalium) ut av cellene, inn i blodet og ut gjennom nyrene - dvs. som fører til økt væskeutskillelse i nyrene og dermed økt væsketap for kroppen. Hyperglykemi betyr høyt blodsukker.

Kjennetegnene på en hyperosmolar hyperglykemisk tilstand er uttalt inntørking (dehydrering), svært høyt blodsukker (blodsukker over 30, hyperglykemi), men uten at blodet blir surt (acidose, som ved den beslektede tilstanden diabetisk ketoacidose).

Tilstanden er ikke uvanlig, og det hender at den oppstår også hos barn.

Hva forårsaker hyperosmolar hyperglykemi?

Et høyt blodsukker medfører at det skilles ut sukker i urinen. Det fører til at økt mengde væske skilles ut av nyrene, dvs. urinmengden øker sterkt. Kroppen mister kontrollen over tilstanden slik at blodsukkeret fortsetter å stige, samtidig som kroppen tappes for store væskemengder via urinen.

De vanligste årsakene til at tilstanden oppstår, er dårlig diabetesbehandling, eventuelt at det er en nyoppstått diabetes der diagnosen ikke er stilt enda. En underliggende infeksjon, eventuelt bivirkninger av medisiner, eventuelt ukontrollert alkoholmisbruk eller annen samtidig sykdom kan også utløse tilstanden. Den hyppigste forklaringen er en infeksjon (ca. 60%), f.eks. en lungebetennelse.

Hvilke symptomer og tegn gir tilstanden?

Vanligvis dreier det seg om eldre pasienter med udiagnostisert diabetes eller type 2-diabetes behandlet med kosthold og/eller blodsukkersenkende tabletter. Ofte bruker pasienten andre medisiner som forverrer problemet, f.eks. et vanndrivende middel. Mange av disse pasientene lever alene eller på et pleiehjem der de er ute av stand til å kommunisere sine behov på grunn av andre sykdommer, alderdomssvekkelse eller at bevisstheten er redusert. Foruten en eller flere utløsende faktorer (se ovenfor) foreligger det ofte svakhet, synsforstyrrelser eller leggkramper. Kvalme og brekninger kan forekomme, men er mye sjeldnere enn ved diabetisk ketoacidose. Ved langtkommen tilstand utvikler pasienten tegn på døsighet, forvirring, halvsidige lammelser (kan mistolkes som hjerneslag), kramper eller koma.

Den syke er som regel betydelig uttørket. Hudfolder blir stående når man trekker dem ut, munnslimhinnen er tørr, øynene er myke og innsunkne, armer og bein er kalde og pulsen er ofte rask. Ofte foreligger lett feber. Bevisstheten kan være nedsatt avhengig av hvor uttalt tilstanden er, det kan variere fra at pasienten er helt klar til desorientert til komatøs. Kramper forekommer hos 25%.

Hvordan stilles diagnosen?

Sykehistorien og funnene ved legeundersøkelsen gir sterk mistanke om tilstanden. Blodprøver som viser svært høyt blodsukker, elektrolyttforstyrrelser, ingen påfallende surhet av blodet, bekrefter diagnosen.

Hva er behandlingen?

Behandlingen er krevende. Målet er å gjenopprette væskebalansen og elektrolyttforstyrrelsene, normalisere blodsukkeret og få kontroll over den eventuelle utløsende årsaken.

Behandlingen av hyperosmolar hyperglykemi består av fem sentrale tiltak:

  • Intensiv væsketilførsel direkte i blodet
  • Tilførsel av elektrolytter som kroppen er i underskudd på
  • Tilførsel av insulin direkte i blodet
  • Diagnostikk og behandling av utløsende og samtidige problemer
  • Forebygging

Pasienten må som regel overvåkes på en intensivenhet hvis vedkommende viser tegn til hjerteproblemer, har pustevansker, akutte mageplager eller svært redusert allmenntilstand. Barn behandles stort sett som voksne.

Hvordan er prognosen?

Dødeligheten ved hyperosmolar hyperglykemi varierer fra 10-50%. Men mye av forklaringen på den høye dødeligheten skyldes at dette ofte er eldre mennesker med andre, samtidige alvorlige sykdommer. Høy alder, sterk grad av inntørking, hjertesvikt, underliggende utløsende sykdom og uttalt grad av bevisstløshet er tegn på at tilstanden er livstruende.

Kurstilbud

Type 2-diabetes er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene, noe som gir bedre prognose. Opplæring av pasienter med type 2-diabetes er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Norsk Helseinformatikk (NHI) har nå laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to deler: Del 1 som tar ca. 2 timer, og del 2 som tar ca. 10 timer (anbefales å bli tatt stykkevis).

Del 1 gir deg en oversikt over sykdommen og er et fullverdig kurs. I del 2 får du en grundigere gjennomgang med praktiske opplysninger om blant annet kosthold.

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/ovrige.

Vil du vite mer?