Informasjon

Hyperosmolar hyperglykemi

Hyperosmolar hyperglykemi er en tilstand som oftest opptrer blant eldre pasienter med diabetes type 2. Utløsende årsak er ofte infeksjon eller annen sykdom. Tilstanden krever sykehusbehandling.

Hva er hyperosmolar hyperglykemi?

Kjennetegnene på en hyperosmolar hyperglykemisk tilstand er uttalt væsketap (som fører til dehydrering), svært høyt blodsukker (blodsukker over 30, hyperglykemi), men uten at blodet blir surt (acidose, som ved den beslektede tilstanden diabetisk ketoacidose).

Hyperosmolar hyperglykemi er en livstruende akuttsituasjon som oftest forekommer hos eldre pasienter med diabetes type 2. Hyperosmolar viser til at det er en tilstand med mye sukker i blodet som trekker væske og elektrolytter (metallioner, for eksempel natrium og kalium) ut av cellene, inn i blodet og ut gjennom nyrene - det vil si at det fører til økt væskeutskillelse i nyrene og dermed økt væsketap og salttap for kroppen. Hyperglykemi betyr høyt blodsukker.

Tilstanden er ganske sjelden, men den kan være livstruende. I sjeldne tilfeller blir tilstanden så kritisk at pasienten blir komatøs. 

Årsaker

Et høyt blodsukker medfører at det skilles ut sukker i urinen. Det fører til at økt mengde væske skilles ut av nyrene, det vil si at urinmengden øker sterkt. Kroppen mister kontrollen over tilstanden slik at blodsukkeret fortsetter å stige, samtidig som kroppen tappes for store væskemengder via urinen.

De vanligste årsakene til at tilstanden oppstår er dårlig diabetesbehandling, eventuelt at det er en nyoppstått diabetes (situasjon der diagnosen enda ikke er stilt). En underliggende infeksjon, eventuelt bivirkninger av medisiner, eventuelt ukontrollert alkoholmisbruk eller annen samtidig sykdom kan også utløse tilstanden. Den hyppigste forklaringen er en infeksjon (i opptil 60 prosent av tilfellene), for eksempel en lungebetennelse.

Symptomer og tegn

Vanligvis dreier det seg om eldre pasienter med udiagnostisert diabetes eller diabetes type 2 som blir behandlet med kosthold og/eller blodsukkersenkende tabletter. Ofte bruker pasienten andre medisiner som forverrer problemet, for eksempel et vanndrivende middel. Mange av disse pasientene lever alene eller på et pleiehjem, og har liten mulighet til å kommunisere sine plager. Foruten en eller flere utløsende faktorer (se ovenfor) foreligger det ofte muskulær svakhet, synsforstyrrelser eller leggkramper. Kvalme og brekninger kan forekomme, men er mye sjeldnere enn ved diabetisk ketoacidose. Ved langtkommen tilstand utvikler pasienten tegn på døsighet, forvirring, halvsidige lammelser (kan mistolkes som hjerneslag), kramper eller koma.

Den syke er som regel betydelig uttørket. Tegn på betydelig uttøring er at hudfolder blir stående (dårlig elastisitet i huden), munnslimhinnen er tørr, øynene er myke og innsunkne, armer og bein er kalde og pulsen kan være rask. Ofte foreligger lett feber. Bevisstheten kan være nedsatt avhengig av hvor uttalt tilstanden er, det kan variere fra at pasienten er helt klar til desorientert til komatøs. Kramper forekommer hos 25 prosent.

Diagnostikk

Sykehistorien og funnene ved legeundersøkelsen gir sterk mistanke om tilstanden. Blodprøver som viser svært høyt blodsukker og elektrolyttforstyrrelser - men ingen påfallende surhet av blodet - bekrefter diagnosen.

Behandling

Behandlingen er krevende. Målet er å gjenopprette væskebalansen og elektrolyttforstyrrelsene, normalisere blodsukkeret og få kontroll over den eventuelle utløsende årsaken.

Behandlingen av hyperosmolar hyperglykemi består av fem sentrale tiltak:

  • Intensiv væsketilførsel direkte i blodet
  • Tilførsel av elektrolytter som kroppen er i underskudd på
  • Tilførsel av insulin direkte i blodet
  • Diagnostikk og behandling av utløsende og samtidige problemer
  • Forebygging

Pasienten må som regel overvåkes på en intensivenhet hvis vedkommende viser tegn til hjerteproblemer, har pustevansker, akutte mageplager eller svært redusert allmenntilstand. Barn behandles stort sett som voksne.

Prognosen ved hyperosmolar hyperglykemi

Dødeligheten ved hyperosmolar hyperglykemi varierer fra 5 til 20 prosent. Mye av forklaringen på den høye dødeligheten skyldes at dette ofte er eldre mennesker med andre, samtidige, alvorlige sykdommer. Høy alder, sterk grad av inntørking, hjertesvikt, underliggende utløsende sykdom og uttalt grad av bevisstløshet er tegn på at tilstanden er livstruende.

Vil du vite mer?