Nyhetsartikkel

LADA - Diabetes type 1.5

LADA, eller diabetes 1.5, er en undergruppe av diabetes som har forskjeller fra både diabetes type 2 og diabetes type 1. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til både kriterier og navn på denne tilstanden.

De fleste er kjent med to typer diabetes: Type 1, som i hovedsak rammer barn, og type 2, som i hovedsak rammer voksne1. I tillegg kommer svangerskapsdiabetes. I dag vet vi at også barn kan få diabetes type 2, og at diabetes type 1 kan oppstå hos voksne. Forskere har også funnet flere undergrupper av diabetessykdommer. Den vanligste av disse kalles "latent autoimmune diabetes in adults" - LADA. Noen kaller det også diabetes type 1.5. Blant de som oppfattes å ha diabetes type 2, forekommer LADA hos 10 prosent av de over 35 år og hos 25 prosent av de som er yngre enn 35 år.

Autoantistoffer i blodet

Ifølge tidsskriftet Diabetes Forecast2, fant forskere på 1970-tallet at personer med diabetes type 1 hadde autoantistoffer i blodet. Disse var et bevis på et angrep fra eget immunsystem og på at diabetes type 1 er en autoimmun sykdom. Forskerne lette også etter disse autoantistoffene generelt i befolkningen og hos personer med diabetes type 2 (som ikke er en autoimmun sykdom). Studiene viste at autoantistoffer ikke kunne påvises i den generelle befolkningen, men autoantistoffer ble funnet hos cirka ti prosent av de med diabetes type 2.

I 1986 ble det rapportert om en undergruppe av diabetes type 2 i en metaanalyse3. Til tross for at de hadde autoantistoffer mot egne øyceller - insulin produseres i beta-cellene i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen - viste de bevart beta-cellefunksjon. Denne typen diabetes ble oppfattet som latent diabetes type 1 med klare forskjeller fra type 1 og type 2.

Neste side