Nyhetsartikkel

LADA - Diabetes type 1.5

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til både kriterier og navn, men LADA eller diabetes 1.5, er en undergruppe av diabetes som har klare forskjeller fra både type 2-diabetes og type 1-diabetes.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

De fleste er kjent med to typer diabetes: Type 1, som i hovedsak rammer barn, og type 2, som i hovedsak rammer voksne. I tillegg kommer svangerskapsdiabetes. I dag vet vi at også barn kan få type 2-diabetes, og at type 1-diabetes kan oppstå hos voksne. Forskere har også funnet flere undergrupper av diabetessykdommer. Den vanligste av disse kalles "latent autoimmune diabetes in adults" - LADA. Noen kaller det også diabetes type 1.5. Blant de som oppfattes å ha type 2-diabetes, forekommer LADA hos 10 prosent av de over 35 år og hos 25 prosent av de som er yngre enn 35 år.

Autoantistoffer i blodet

Ifølge tidsskriftet Diabetes Forecast1, fant forskere på 1970-tallet at personer med type 1-diabetes hadde autoantistoffer i blodet. Disse var et bevis på et angrep fra eget immunsystem og på at type 1-diabetes er en autoimmun sykdom. Forskerne lette også etter disse autoantistoffene generelt i befolkningen og hos personer med type 2-diabetes (som ikke er en autoimmun sykdom). Studiene viste at autoantistoffer ikke kunne påvises i den generelle befolkningen, men autoantistoffer ble funnet hos ca. 10 prosent av de med type 2-diabetes.

I 1986 ble det rapportert om en undergruppe av type 2-diabetes i en metaanalyse2. Til tross for at de hadde autoantistoffer mot egne øyceller - insulin produseres i beta-cellene i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen - viste de bevart beta-cellefunksjon. Denne typen diabetes ble oppfattet som latent type 1-diabetes, med klare forskjeller fra type 1 og type 2.