Nyhetsartikkel

LADA - Diabetes type 1.5

Langsomt opphør i insulinproduksjon

Vi vet i dag at diabetes type 1 kan oppstå hos pasienter som er over 30 år ved diagnosetidspunktet. Om LADA er en egen tilstand, eller om det rett og slett er en vanlig diabetes type 1, er det fortsatt noe uenighet om.

Blant de klare forskjellene fra diabetes type 1 er at de fleste med LADA ikke trenger insulin de første seks månedene eller opptil år etter at diagnosen er stilt. Opphøret i produksjonen av insulin i kroppen skjer langsommere enn ved "vanlig" diabetes type 1. Ved diabetes type 2 opphører ikke produksjonen, men insulinet virker ikke så godt lenger, det foreligger insulinresistens.

Forrige side Neste side