Nyhetsartikkel

LADA - Diabetes type 1.5

Kriterier

Ifølge tidsskriftet Diabetes Forecast blir LADA ofte feildiagnosert som diabetes type 2. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til hvordan LADA skal defineres, hvordan det utvikles, og hvor viktig det er for pasienter å vite om de har det. Forskere jobber med å finne kriterier for diagnosen.

En foreløpig pekepinn om karakteristika ved tilstanden er disse:

  • Tilstedeværelse av autoantistoffer i blodet.
  • Pasienten er voksen når sykdommen oppstår.
  • Pasienten har ikke behov for insulin før tidligst cirka seks måneder etter at diagnosen er stilt.
Forrige side Neste side