Nyhetsartikkel

LADA - Diabetes type 1.5

Dårlig effekt av antidiabetika

Personer med LADA har liten eller dårlig effekt av tabletter mot diabetes type 2 (antidiabetika)4. Funn fra en studie som ble publisert i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism i 20085, gjør at man tror tidlig og aggressiv behandling med insulin kan bevare den gjenværende insulinproduksjonen og redusere risikoen for langtidskomplikasjoner. Videre mener de at bruk av antidiabetika vil føre til at kroppens egenproduksjon av insulin vil opphøre raskere.

I følge Diabetesforbundet1 i Norge er metformin (et antidiabetikum som er førstevalg ved diabetes type 2) sannsynligvis den beste medisinen å begynne med. Over tid vil insulinproduksjonen stoppe opp, og behandling med insulin blir nødvendig. Det er ulike meninger om når det er best å starte med insulin. Noen studier tyder på at det kan være hensiktsmessig å starte tidlig med insulinbehandling (det synes å øke egenproduksjonen av insulin).

Dersom LADA-diagnosen overses, og pasienten oppfattes å ha diabetes type 2, kan konsekvensen bli at pasienten behandles med antidiabetika som ikke gir ønsket effekt, noe som kan medføre raskere tap av egen insulinproduksjon.

Mistanken om at diagnosen er LADA, oppstår hyppigere blant personer med diabetes type 2 som er slanke.

I starten behandles LADA som diabetes type 2 med kostregulering, fysisk aktivitet og eventuelt vektreduksjon dersom det foreligger overvekt. Noen leger velger også å gi antidiabetika på tross av ovenstående. Etter hvert som kroppen mister sin evne til å produsere insulin, vil insulinbehandling være nødvendig.

Mer forskning behøves før vi vet hva som er den beste måten å behandle LADA på. Som for enhver type diabetes trenger du tett oppfølging for å bremse utviklingen av din diabetes og for å unngå mulige komplikasjoner.

Forrige side Neste side