Nyhetsartikkel

LADA - Diabetes type 1.5

LADA - eller ADASP?

Forfatterne av artikkelen i tidsskriftet Diabetes6 foreslår et annet navn enn LADA på tilstanden. Dette begrunner de med at personer med autoimmun diabetes med langsom debut, utvikler fremtidig beta-celle svikt, men de har samtidig en forstyrret beta-celle funksjon ved diagnosetidspunktet. De mener derfor at begrepet LADA bør byttes ut, fordi det ikke er en latent sykdom. Forfatternes forslag er "autoimmun diabetes in adults with slowly progressive beta-cell failure" - ADASP.

Kilder

Referanser

  1. Diabetesforbundet. LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adults). Sist oppdatert 19.10.2020. www.diabetes.no
  2. Diabetes Forecast: The other diabetes: LADA, or type 1.5. Mai 2010. Gebel E.
  3. Groop LC, Bottazzo GF, Doniach D. Islet cell antibodies identify latent type I diabetes in patients aged 35-75 years at diagnosis.. Diabetes 1986; 35 (2): 237-41.
  4. Unger J. Latent Autoimmune Diabetes in Adults. American Family Physician 2010; 1;81(7): 843-47.
  5. Maruyama T, Tanaka S, Shimada A, et al. Insulin intervention in slowly progressive insulin-dependent (type 1) diabetes mellitus. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008.
  6. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/54/suppl_2/S68.full?sid=c9b63026-7c07-4f12-8e50-8af78dbc0f55
  7. Rajkumar V, Levine SN. Latent Autoimmune Diabetes. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 29, 2020. onlinelibrary.wiley.com
Forrige side