Nyhetsartikkel

LADA - Diabetes type 1.5

LADA, eller diabetes 1.5, er en undergruppe av diabetes som har forskjeller fra både diabetes type 2 og diabetes type 1. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til både kriterier og navn på denne tilstanden.

De fleste er kjent med to typer diabetes: Type 1, som i hovedsak rammer barn, og type 2, som i hovedsak rammer voksne1. I tillegg kommer svangerskapsdiabetes. I dag vet vi at også barn kan få diabetes type 2, og at diabetes type 1 kan oppstå hos voksne. Forskere har også funnet flere undergrupper av diabetessykdommer. Den vanligste av disse kalles "latent autoimmune diabetes in adults" - LADA. Noen kaller det også diabetes type 1.5. Blant de som oppfattes å ha diabetes type 2, forekommer LADA hos 10 prosent av de over 35 år og hos 25 prosent av de som er yngre enn 35 år.

Autoantistoffer i blodet

Ifølge tidsskriftet Diabetes Forecast2, fant forskere på 1970-tallet at personer med diabetes type 1 hadde autoantistoffer i blodet. Disse var et bevis på et angrep fra eget immunsystem og på at diabetes type 1 er en autoimmun sykdom. Forskerne lette også etter disse autoantistoffene generelt i befolkningen og hos personer med diabetes type 2 (som ikke er en autoimmun sykdom). Studiene viste at autoantistoffer ikke kunne påvises i den generelle befolkningen, men autoantistoffer ble funnet hos cirka ti prosent av de med diabetes type 2.

I 1986 ble det rapportert om en undergruppe av diabetes type 2 i en metaanalyse3. Til tross for at de hadde autoantistoffer mot egne øyceller - insulin produseres i beta-cellene i de Langerhanske øyer i bukspyttkjertelen - viste de bevart beta-cellefunksjon. Denne typen diabetes ble oppfattet som latent diabetes type 1 med klare forskjeller fra type 1 og type 2.

Langsomt opphør i insulinproduksjon

Vi vet i dag at diabetes type 1 kan oppstå hos pasienter som er over 30 år ved diagnosetidspunktet. Om LADA er en egen tilstand, eller om det rett og slett er en vanlig diabetes type 1, er det fortsatt noe uenighet om.

Blant de klare forskjellene fra diabetes type 1 er at de fleste med LADA ikke trenger insulin de første seks månedene eller opptil år etter at diagnosen er stilt. Opphøret i produksjonen av insulin i kroppen skjer langsommere enn ved "vanlig" diabetes type 1. Ved diabetes type 2 opphører ikke produksjonen, men insulinet virker ikke så godt lenger, det foreligger insulinresistens.

Kriterier

Ifølge tidsskriftet Diabetes Forecast blir LADA ofte feildiagnosert som diabetes type 2. Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til hvordan LADA skal defineres, hvordan det utvikles, og hvor viktig det er for pasienter å vite om de har det. Forskere jobber med å finne kriterier for diagnosen.

En foreløpig pekepinn om karakteristika ved tilstanden er disse:

  • Tilstedeværelse av autoantistoffer i blodet.
  • Pasienten er voksen når sykdommen oppstår.
  • Pasienten har ikke behov for insulin før tidligst cirka seks måneder etter at diagnosen er stilt.

Dårlig effekt av antidiabetika

Personer med LADA har liten eller dårlig effekt av tabletter mot diabetes type 2 (antidiabetika)4. Funn fra en studie som ble publisert i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism i 20085, gjør at man tror tidlig og aggressiv behandling med insulin kan bevare den gjenværende insulinproduksjonen og redusere risikoen for langtidskomplikasjoner. Videre mener de at bruk av antidiabetika vil føre til at kroppens egenproduksjon av insulin vil opphøre raskere.

I følge Diabetesforbundet1 i Norge er metformin (et antidiabetikum som er førstevalg ved diabetes type 2) sannsynligvis den beste medisinen å begynne med. Over tid vil insulinproduksjonen stoppe opp, og behandling med insulin blir nødvendig. Det er ulike meninger om når det er best å starte med insulin. Noen studier tyder på at det kan være hensiktsmessig å starte tidlig med insulinbehandling (det synes å øke egenproduksjonen av insulin).

Dersom LADA-diagnosen overses, og pasienten oppfattes å ha diabetes type 2, kan konsekvensen bli at pasienten behandles med antidiabetika som ikke gir ønsket effekt, noe som kan medføre raskere tap av egen insulinproduksjon.

Mistanken om at diagnosen er LADA, oppstår hyppigere blant personer med diabetes type 2 som er slanke.

I starten behandles LADA som diabetes type 2 med kostregulering, fysisk aktivitet og eventuelt vektreduksjon dersom det foreligger overvekt. Noen leger velger også å gi antidiabetika på tross av ovenstående. Etter hvert som kroppen mister sin evne til å produsere insulin, vil insulinbehandling være nødvendig.

Mer forskning behøves før vi vet hva som er den beste måten å behandle LADA på. Som for enhver type diabetes trenger du tett oppfølging for å bremse utviklingen av din diabetes og for å unngå mulige komplikasjoner.

LADA - eller ADASP?

Forfatterne av artikkelen i tidsskriftet Diabetes6 foreslår et annet navn enn LADA på tilstanden. Dette begrunner de med at personer med autoimmun diabetes med langsom debut, utvikler fremtidig beta-celle svikt, men de har samtidig en forstyrret beta-celle funksjon ved diagnosetidspunktet. De mener derfor at begrepet LADA bør byttes ut, fordi det ikke er en latent sykdom. Forfatternes forslag er "autoimmun diabetes in adults with slowly progressive beta-cell failure" - ADASP.

Kilder

Referanser

  1. Diabetesforbundet. LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adults). Sist oppdatert 19.10.2020. www.diabetes.no
  2. Diabetes Forecast: The other diabetes: LADA, or type 1.5. Mai 2010. Gebel E.
  3. Groop LC, Bottazzo GF, Doniach D. Islet cell antibodies identify latent type I diabetes in patients aged 35-75 years at diagnosis.. Diabetes 1986; 35 (2): 237-41.
  4. Unger J. Latent Autoimmune Diabetes in Adults. American Family Physician 2010; 1;81(7): 843-47.
  5. Maruyama T, Tanaka S, Shimada A, et al. Insulin intervention in slowly progressive insulin-dependent (type 1) diabetes mellitus. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008.
  6. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/54/suppl_2/S68.full?sid=c9b63026-7c07-4f12-8e50-8af78dbc0f55
  7. Rajkumar V, Levine SN. Latent Autoimmune Diabetes. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 29, 2020. onlinelibrary.wiley.com