Informasjon

Prediabetes - økt risiko for diabetes

Prediabetes er en tilstand der man har lett forhøyede blodsukkerverdier. Ved prediabetes er risikoen for å utvikle diabetes type 2 noe økt.

Hva er prediabetes?

Kroppen har et innebygd system for å holde mengden glukose i blodet (blodsukker) på et passelig nivå. Glukoseverdien skal ikke være for lav, ettersom cellene behøver glukose for å fungere, og heller ikke for høy, fordi høye glukosenivåer kan være skadelige for blodårene. En person som har diabetes, har såpass høye glukoseverdier at det er skadelig. Visse personer ligger i en gråsone, der glukoseverdien er lett forhøyet. Man vet at risikoen for å utvikle diabetes er større hos disse personene, og tilstanden kalles derfor for prediabetes (pre betyr før).

Prediabetes er svært vanlig. Man har beregnet at det finnes omtrent 350 millioner personer i verden som har lett forhøyde glukoseverdier. Risikoen for å utvikle prediabetes øker med overvekt, for lite fysisk aktivitet, arvelighet for diabetes type 2, høy alder og tidligere graviditetsdiabetes.

Er prediabetes farlig?

Prediabetes er en risikofaktor for å utvikle diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. For høy glukoseverdi i blodet er bare en av flere risikofaktorer, og det er derfor viktig å ikke bare se på glukoseverdien. Andre risikofaktorer er:

 • Røyking.
 • For høyt blodtrykk.
 • Høyt kolesterol.
 • Overvekt og fedme.

For å minske risikoen for fremtidig sykdom anbefales å redusere eller fjerne så mange risikofaktorer som mulig.

Diagnosen?

Prediabetes er uttrykk for lett forhøyet blodsukker (glukose), men kan ikke kalles noen diagnose eller sykdom i seg selv. Definisjonene varierer også mellom ulike kilder. 

Den vanlige definisjonen er at blodsukkeret er i området like under nivået for diabetes. Det vil si over gjennomsnittet i en frisk befolkning, men under nivået hos de som har diabetes type 2. 
De tallene som vanligvis benyttes er en av følgende:

 • Fastende glukose på 6,1-6,9 mmol/L (diabetes:7,0 mmol/l eller høyere)
 • Glukoseverdi to timer etter inntak av 75 g glukose på 7,8-11,0 mmol/L (diabetes: 11,1 mmol/l eller høyere
 • HbA1c 39 - 47 mmol/mol (diabetes: 48 mmol/mol)

Behandling

Endringer av levevaner er det viktigste for å unngå utvikling til diabetes. Man har sett at livsstilsforandringer kan minske risikoen for å utvikle diabetes type 2. Eksempler er:

 • Gode kostvaner, som for eksempel høyt inntak av frukt og grønt, belgvekster, fisk, fullkornsprodukter og nøtter.
 • Tilstrekkelig fysisk aktivitet. Det vil si minst 150 minutter fysisk aktivitet i uken på et moderat intensitetsnivå, alternativt minst 75 minutter fysisk aktivitet i uken på et høyt intensitetsnivå.
 • Vektreduksjon dersom man er overvektig
 • Slutte å røyke.

Forløp

Det er beregnet at ca. fem til ti prosent av personer med prediabetes årlig utvikler diabetes. Denne risikoen avtar betydelig om man gjennomfører livsstilsforandringer. Hos eldre (>65 år) er det forskning som viser at andelen som utvikler diabetes er betydelig lavere, kanskje ned i 1-2% per år. 

Pasientorganisasjon

Diabetesforbundet.