Informasjon

Prediabetes - økt risiko for diabetes

Prediabetes er en tilstand der man har lett forhøyede blodsukkerverdier. Ved prediabetes er risikoen for å utvikle diabetes type 2 noe økt.

Hva er prediabetes?

Kroppen har et innebygd system for å holde mengden glukose i blodet (blodsukker) på et passelig nivå. Glukoseverdien skal ikke være for lav, ettersom cellene behøver glukose for å fungere, og heller ikke for høy, fordi høye glukosenivåer kan være skadelige for blodårene. En person som har diabetes, har såpass høye glukoseverdier at det er skadelig. Visse personer ligger i en gråsone, der glukoseverdien er lett forhøyet. Man vet at risikoen for å utvikle diabetes er større hos disse personene, og tilstanden kalles derfor for prediabetes (pre betyr før).

Prediabetes er svært vanlig. Man har beregnet at det finnes omtrent 350 millioner personer i verden som har lett forhøyde glukoseverdier. Risikoen for å utvikle prediabetes øker med overvekt, for lite fysisk aktivitet, arvelighet for diabetes type 2, høy alder og tidligere graviditetsdiabetes.

Er prediabetes farlig?

Prediabetes er en risikofaktor for å utvikle diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom. For høy glukoseverdi i blodet er bare en av flere risikofaktorer, og det er derfor viktig å ikke bare se på glukoseverdien. Andre risikofaktorer er:

 • Røyking.
 • For høyt blodtrykk.
 • Høyt kolesterol.
 • Overvekt og fedme.

For å minske risikoen for fremtidig sykdom anbefales å redusere eller fjerne så mange risikofaktorer som mulig.

Diagnosen?

Prediabetes er uttrykk for lett forhøyet blodsukker (glukose), men kan ikke kalles noen diagnose eller sykdom i seg selv. Definisjonene varierer også mellom ulike kilder. 

Den vanlige definisjonen er at blodsukkeret er i området like under nivået for diabetes. Det vil si over gjennomsnittet i en frisk befolkning, men under nivået hos de som har diabetes type 2. 

De tallene som vanligvis benyttes er en av følgende:

 • Fastende glukose på 6,1-6,9 mmol/L (diabetes:7,0 mmol/l eller høyere)
 • Glukoseverdi to timer etter inntak av 75 g glukose på 7,8-11,0 mmol/L (diabetes: 11,1 mmol/l eller høyere
 • HbA1c 42 - 47 mmol/mol (diabetes: 48 mmol/mol eller høyere)

Behandling

Endringer av levevaner er det viktigste for å unngå utvikling til diabetes. Man har sett at livsstilsforandringer kan minske risikoen for å utvikle diabetes type 2. Eksempler er:

 • Gode kostvaner, som for eksempel høyt inntak av frukt og grønt, belgvekster, fisk, fullkornsprodukter og nøtter.
 • Tilstrekkelig fysisk aktivitet. Det vil si minst 150 minutter fysisk aktivitet i uken på et moderat intensitetsnivå, alternativt minst 75 minutter fysisk aktivitet i uken på et høyt intensitetsnivå.
 • Vektreduksjon dersom man er overvektig
 • Slutte å røyke.

Forløp

Det er beregnet at rundt fem til ti prosent av personer med prediabetes årlig utvikler diabetes. Denne risikoen avtar betydelig om man gjennomfører livsstilsforandringer. Hos personer over 65 år er det forskning som viser at andelen som utvikler diabetes er betydelig lavere, kanskje ned i én til to prosent per år. 

Pasientorganisasjon

 

Kilder

Referanser

 1. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for diabetes (2016). Sist faglig oppdatert 16.03.2021. Siden besøkt 01.02.2023 www.helsedirektoratet.no
 2. Rooney MR, Rawlings AM, Pankow JS et al. Risk of Progression to Diabetes Among Older Adults With Prediabetes. JAMA Intern Med. 2021 Apr 1;181(4):511-519. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.8774. Erratum in: JAMA Intern Med. 2021 Apr 1;181(4):570. PMID: 33555311 PubMed