Informasjon

Senkomplikasjoner ved diabetes

Temaside om Korona

Hva er årsaken til senkomplikasjoner ved diabetes?

En dårlig regulert diabetes medfører avleiringer og forsnevringer i kroppens små blodårer (arterioler). Slike avleiringer med påfølgende forsnevring kalles på fagspråket for atherosklerose. I starten er avleiringene myke, men med tiden forkalkes de, da foreligger åreforkalkning. Disse forsnevringene fører i sin tur til skader på øyne, nyrer, nerver, føtter, hjerne, hjerte.

Totalrisiko

Risikoen for at slike skader oppstår, øker jo flere av følgende risikofaktorer du har:

  • Høyt blodtrykk
  • Forhøyede mengder fettstoffer i blodet (lipider, kolesterol)
  • Røyker
  • Er overvektig
  • Er arvelig belastet med økt forekomst av hjertekarsykdom i den nærmeste familien

Således er det totalrisikoen for å få senkomplikasjoner du bør være opptatt av. Det er summen av de risikofaktorene som er nevnt ovenfor, som utgjør din samlede risiko for å få senkomplikasjoner. Derfor er det viktig å behandle de andre risikofaktorene som du måtte ha, samtidig med behandlingen av din diabetes.

Forrige side Neste side