Nyhetsartikkel

Diabetes i kropp og sinn

Vanskelig å skille angstanfall fra reaksjoner på lavt blodsukker

Mange velger å gå med litt for høyt blodsukker for å redusere risikoen for å få for lavt blodsukker.

- Å gå med lavt blodsukker er ikke bare veldig ubehagelig, det går også utover det sosiale livet. Du får ikke med deg ordene, og klarer ikke å henge med. Lave blodsukkerverdier setter i gang mange av de samme kroppslige reaksjonene som oppstår ved et angstanfall. Mange synes det er vanskelig å skille mellom angstanfall og fysiske reaksjoner på lavt blodsukker. Det er også en del som utvikler angst for å få for lavt blodsukker - følingsangst. De kan sjekke blodsukkeret 25-30 ganger i døgnet. Dette er veldig vanskelig å forene med et normalt liv. Jeg har behandlet mange med følingsangst, sier Haug.

Komplikasjonsfaren er et hyppig brukt argument for å forbedre insulinbehandlingen og få et bedre blodsukker. Dette kan gjøre vondt verre, mener Haug.

- Det er et argument som blir brukt altfor ofte. Trusler om komplikasjoner skaper bare mer usikkerhet og angst. Du må fokusere på det positive. Dersom du tilfører kroppen tilnærmet det den trenger av insulin, vil du kunne gjennomføre dine daglige rutiner på en mye bedre måte. Å skulle tenke insulinmengde hele tiden er en stor oppgave, og en langsiktig prosess. Dette er kanskje den største ulempen, du har aldri fri. Du må tenke på dette 24 timer i døgnet, hver dag, hele livet. Det er en kjempekrevende jobb, og dette brukes det for lite tid på i kontrolltimene. Der blir det fokusert på om langtidsblodsukkeret er bra nok, eller om det bør bli bedre. Men det er hvordan du eventuelt skal forbedre langtidsblodsukkeret som er utfordringen, sier Haug.

Forrige side Neste side