Nyhetsartikkel

Diabetes i kropp og sinn

- Ikke vektlagt nok

Hvor god oppfølging du får, kan variere ut i fra hvor du bor og hvor du får behandling. Noen steder i landet er det etablert spesialenheter for diabetesbehandling. Er man tilknyttet en slik spesialenhet, får man ofte tettere oppfølging og bedre hjelp.

- Det er et stort og udekket behov. Den psykologiske effekten av sykdommen er ikke vektlagt nok. Derfor tror jeg det er viktig å se på psykologien som uløselig knyttet til sykdommen, og ikke som en negativ følgesykdom, sier Haug.

Utfordringene knyttet til insulinadministrasjonen er der hele livet, men behovet endrer seg. Det vil aldri finnes noen fast fasit på hva som er riktig å gi. Doser må endres ettersom omstendighetene og kroppen endres. Alt du utsettes for, innvirker på blodsukkeret og insulinbehovet.

Forrige side Neste side